Επιστροφή στην κεντρική σελίδα SSL

RapidSSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
13/έτος

QuickSSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
43/έτος

QuickSSL Premium

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
50/έτος

True BusinessID

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
66/έτος

RapidSSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$5,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
98/έτος

True BusinessID EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$500,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
149 /έτος

True BusinessID Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$125,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
308/έτος

SecureSite

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,000,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
275/έτος

SecureSite Pro

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
639/έτος

SecureSite EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
656/έτος

SecureSite Pro EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
939/έτος

SSL 123

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
28/έτος

SSL WebServer

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
77/έτος

SSL WebServer EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$750,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
133/έτος

SGC SuperCerts

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$500,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
188/έτος

WebServer Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$125,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
353/έτος

Essential SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
13/έτος

Instant SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
32/έτος

Premium SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
55/έτος

Essential SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
83/έτος

Comodo EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
132/έτος

Premium SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
209/έτος

EasyTrust SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
19/έτος

Premium SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
55/έτος

Premium EV SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
149/έτος

Premium SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
299/έτος
Συγκρίνετε όλα τα Geotrust
Θέλετε να προστατέψετε πολλαπλά domain names με ένα μόνο SSL; Δείτε τα multidomain πιστοποιητικά της Geotrust. Geotrust SAN SSL

Γιατί την

Aποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία έκδοσης πιστοποιητικών ασφαλείας παγκοσμίως. Από το 2001 και σε περισσότερες από 150 χώρες, μετράει πάνω από 100,000 πελάτες διασφαλίζοντας τις online συναλλαγές και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Το μεγάλο εύρος των πιστοποιητικών της GeoTrust και η άμεση ενεργοποίησή τους, την καθιστούν μία από τις καλύτερες επιλογές για εταιρίες και οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους, που αναζητούν πιστοποιητικά σε χαμηλό κόστος με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Συγκρίνετε όλα τα Symantec
Θέλετε να προστατέψετε πολλαπλά domain names με ένα μόνο SSL; Δείτε τα multidomain πιστοποιητικά της Geotrust.
Symantec SAN SSL

Γιατί την

Τα πιστοποιητικά της Symantec χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση και προστασία περισσότερων από 1 εκατομμύριο ιστοσελίδων παγκοσμίως.97 από τις 100 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, εμπιστεύονται τις υπηρεσίες τους στην Symantec, η οποία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη των Extended Validation πιστοποιοιητικών, με την έκδοση των περισσότερων EV certificates από οποιαδήποτε άλλη αρχή έκδοσης. Tον Απρίλιο του 2012, η Sumantec συνδύασε την αναγνωρισιμότητα του Norton Secured Seal με την επωνυμία της Verisign, και το logo της εταιρίας εμφανίζεται πάνω από 500 εκατομμύρια φορές την ημέρα σε περισσότερες από 170 χώρες.Η Symantec παρέχει ποιότητα, σε προσιτή τιμή για όλους!
Συγκρίνετε όλα τα Thawte
Θέλετε να προστατέψετε πολλαπλά domain names με ένα μόνο SSL; Δείτε τα multidomain πιστοποιητικά της Geotrust. Thawte SAN SSL

Γιατί την

Aποτελεί την πρώτη αρχή έκδοσης, που εξέδωσε πιστοποιητικά σε δημόσιες οντότητες εκτός ΗΠΑ. Το 2000 εξαγοράστηκε από την Verisign λαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει η νούμερο ένα επιλογή σε πωλήσεις πιστοποιητικών ασφαλείας. Είναι η πρώτη εταιρία που αναγνώρισε και ασφάλισε διεθνή ονόματα χώρου (IDNs) και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει πάνω από 945.000 SSLs προστατεύοντας συναλλαγές και εταιρικές ταυτότητες σε περισσότερες από 240 χώρες. Αποτελεί επιλογή εκατομμύρια χρηστών παγκοσμίως χάρη στην υποστήριξη σε πολυγλωσσικότητα, τις ισχυρές πρακτικές πιστοποίησης που χρησιμοποιεί και το εύκολο περιβάλλον διαχείρισης, με αποτέλεσμα να αποτελεί την best value επιλογή μεταξύ των πιστοποιητικών ασφαλείας.
Συγκρίνετε όλα τα Comodo

Γιατί την

Η Comodo αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία έκδοσης πιστοποιητικών για εταιρικούς πελάτες και είναι η πρώτη που εισήγαγε τα EV πιστοποιητικά. Kάθε χρόνο η εταιρία περνάει από λογιστικό έλεγχο WebTrust από την Ernst & Young, που αποτελεί μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομικές εταιρίες παγκοσμίως. Στόχος της εταιρίας από το 1998, είναι να εδραιώσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια Creating Trust Online®. Έχει εκδόσει πάνω από 2 εκατομμύρια πιστοποιητικά, οι εταιρικοί της πελάτες υπερβαίνουν τους 200.000 σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως, ενώ δεκάδες εκατομμύρια χρηστών επισκέπτονται σελίδες και αξιοποιούν υπηρεσίες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που προστατεύονται από προϊόντα της Comodo, η οποία μετρά περισσότερους από 7000 συνεργάτες.
Συγκρίνετε όλα τα Trustwave

Γιατί την

Τα πιστοποιητικά της Trustwave χρησιμοποιούνται από χιλιάδες επιχειρήσεις, εταιρίες λιανικής, καθώς και μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, εκ των οποίων 500 συμπεριλαμβάνονται στην λίστα του Fortune, σε πάνω από 96 χώρες. Τα SSL της Τrustwave παρέχουν ασφάλεια και προστασία σε δικτυακές υποδομές, μεταφορές δεδομένων ενώ παρέχουν πλήρες εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών, φέροντας την σχετική πιστοποίηση από τις μεγαλύτερες εταιρίες πιστωτικών καρτών παγκοσμίως. Η Trustwave είναι η μοναδική αρχή έκδοσης που έχει πιστοποιηθεί ως PCI Forensic Investigator.