Ποια είναι τα οφέλη για εσάς

Προστατεύεστε από spam, virus, phishing & malware επιθέσεις!

Χάρη στην αξιοποίηση έξυπνων και αυτοεκπαιδευόμενων αλγορίθμων που φιλτράρουν την εισερχόμενη αλληλογραφία, τα spam mails εξαλείφονται πριν παραδοθούν στον mail server σας.

Κερδίζετε χρόνο χάρη στον άμεσο εντοπισμό spam & κακόβουλων mails!

Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να ενημερώνεται εγκαίρως και να προστατεύει πιο αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Εξασφαλίζετε βελτιωμένη ροή για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας!

Χάρη στην προσθήκη του επιπλέον προστατευτικού επιπέδου του SpamΕxperts, τα mails τοποθετούνται σε ουρά, σε περίπτωση που o mail server σας δεν είναι προσωρινά προσβάσιμος.

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας SpamΕxperts

Εύχρηστη

Αρκούν μόλις 2 λεπτά για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία SpamΕxperts!

Αποτελεσματική

Το ποσοστό αποτελεσματικότητας του SpamΕxperts προσεγγίζει το 100% με τα ψευδή θετικά αποτελέσματα για εντοπισμό spam αλληλογραφίας να είναι μηδενικά.

Έξυπνη & αυτοεκπαιδευόμενη

Το φίλτρο της υπηρεσίας χρησιμοποιεί αλγορίθμους, οι οποίοι “αυτοεκπαιδεύονται” βάσει της προηγούμενης συμπεριφοράς του φίλτρου και των ρυθμίσεων που μπορείτε να θέσετε για τη λειτουργικότητά του.

Mail queing

Η υπηρεσία τοποθετεί τα mails που αποστέλλονται προς τον mail server σας σε ουρά, εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή παράδοση της αλληλογραφίας, σε περίπτωση που ο server δεν είναι προσωρινά διαθέσιμος.

Παρακολούθηση λειτουργικότητας

Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο εργαλείο αναζήτησης, που σας επιτρέπει να δείτε το status όλων των mails που διακινήθηκαν μέσω του ταχυδρομείου σας, καθώς και των mails που έχουν μπει σε καραντίνα.

Πλήρης υποστήριξη & αυτοματοποιημένες ενημερώσεις

Η υπηρεσία υποστηρίζεται, παρακολουθείται και ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια διαχείριση από τη δική σας πλευρά.

Πώς λειτουργεί

H υπηρεσία SpamΕxperts δεν επηρεάζει τον τρόπο που χρησιμοποιείτε καθημερινά το email σας, καθώς εγκαθίσταται σε εξωτερικό server, μέσω του οποίου διακινείται η αλληλογραφία σας.
Mail server αποστολέα
SpamExperts φίλτρο
Ο mail server σας

Αποκτήστε την υπηρεσία SpamExperts

επιλέγοντας κάποιο από τα πακέτα φιλοξενίας της Top.Host!
Επιλέξτε πακέτο