Τα SAN (Subject Alternative Names) SSL, τα οποία αναφέρονται εναλλακτικά και ως UCC (Unified Communications) SSL, είναι πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία πολλαπλών Fully Qualified Domain Names (FQDN) με διαφορετικό root name. Οι υπηρεσίες αυτές (names) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δημόσια ή εσωτερικά domain names, URIs (Uniform resource identifier), DNS names, server names, .local names κ.λπ.

Για παράδειγμα, το ίδιο πιστοποιητικό μπορεί να ενεργοποιηθεί για τις υπηρεσίες: www.mydomain1.com, www.mydomain2.com, myserver.local και mailserver.
Επιλέξτε από την Geotrust, τη Symantec ή την Thawte, το SAN Certificate που καλύπτει καλύτερα τις δικές σας απαιτήσεις!
SAN (Subject Alternative Names) SSL

True BusinessID SAN

 • Αριθμός Domain Names
4
 • Max SAN Domain Names
100
 • Κόστος SAN Domain Name
€23/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
3 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
Όχι Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
199/έτος Order

True BusinessID EV SAN

 • Αριθμός Domain Names
4
 • Max SAN Domain Names
100
 • Κόστος SAN Domain Name
€34/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Extended
 • Ποσό εγγύησης
$500,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
2 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
299/έτος Order

SecureSite SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€193/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Ποσό εγγύησης
$1,000,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
3 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
502/έτος Order

SecureSite Pro SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€497/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Ποσό εγγύησης
$1,250,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
3 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
1158/έτος Order

SecureSite EV SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€497/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Extended
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
2 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
1158/έτος Order

SecureSite Pro EV SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€772/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
2 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
1709/έτος Order

SSL WebServer SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€61/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
3 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
171/έτος Order

SSL WebServer EV SAN

 • Αριθμός Domain Names
1
 • Max SAN Domain Names
25
 • Κόστος SAN Domain Name
€138/έτος
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Ποσό εγγύησης
$750,000
 • Διάστημα πιστοποίησης
2 έτη
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Πράσινη μπάρα
Πράσινη μπάρα
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Mobile συμβατότητα
Mobile συμβατότητα
299/έτος Order

Ευκολότερη διαχείριση
Τα SAN certificates απαιτούν την έκδοση CSR μόνο για το κύριο domain name του πιστοποιητικού και όχι για όλα τα domain names ή τις υπηρεσίες που θα προστεθούν στη συνέχεια. Πλέον όλα τα domain names τα διαχειρίζεστε μέσω ενός μοναδικού πιστοποιητικού.

Χρήση μοναδικής dedicated IP
Σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά που προϋποθέτουν τη χρήση μοναδικής dedicated IP για κάθε domain name, τα SAN επιτρέπουν τη χρήση μίας μόνο IP για το σύνολο των υπηρεσιών που τελικά θα εξυπηρετήσουν.

Με υψηλή αξία (increase value)
Xάρη στο ποσοστό συμβατότητας που παρουσιάζουν με browsers & mobile browsers και που πλησιάζει το 100% και συνοδευόμενα από τα υψηλότερα πρότυτα που ακολουθούνται για την έκδοσή τους (full organization validation), τα SAN πιστοποιητικά προσδίδουν υψηλή αξία στις υπηρεσίες σας.

Μειωμένο κόστος
Η δυνατότητα υποστήριξης από 5 έως 25 διαφορετικές υπηρεσίες, μειώνει κατακόρυφα το συνολικό κόστος που θα απαιτούνταν για την αγορά μεμονωμένων πιστοποιητικών.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των SAN πιστοποιητικών αποτελεί το υψηλό ποσοστό συμβατότητας που παρουσιάζουν με browsers, servers, email clients.

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν συμβατότητα με:
 • Web Browsers (π.χ. Mozilla, IE, Opera κλπ)
 • Micro Browsers (π.χ. Netfront, Palm / Handspring Blazer, Microsoft ΙΕ Pocket PC κλπ)
 • Email Clients (π.χ. Mozilla Thunderbird 1.0 κλπ)
 • Application Clients and Servers (π.χ. Sun J2SE, BM Web Sphere Micro Environmen κλπ)
 • Web Servers (π.χ. Apache, HSphere, Plesk, cPanel κλπ)
 • Mail Servers (Μicrosoft exchange 2007, 2010 κλπ)
Χάρη στο υψηλό ποσοστό συμβατότητας που επιτρέπει την σχεδόν καθολική τους αναγνώρισή τους τόσο από σταθερές όσο και portable συσκευές (π.χ. PDAs, smartphones κλπ), ο χρήστης αποδεσμεύεται από την ανάγκη να εγκαταστήσει root πιστοποιητικό σε κάθε συσκευή ξεχωριστά.
Η χρήση ενός SAN certificate προτείνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε να προστατέψετε πολλαπλές υπηρεσίες με διαφορετικό root name. Μία αντίστοιχα πολλαπλή, αλλά και διαφορετική λειτουργικότητα, παρέχουν τα Wildcard certificates. Η διαφορά μεταξύ των δύο τύπων πιστοποιητικών, είναι ότι Wildcard εκδίδονται για ένα μοναδικό root name (π.χ. *.mydomain.com) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεριόριστα subdomains, που βασίζονται στο κεντρικό(π.χ. ftp.mydomain.com, blog.mydomain.com κλπ). Αν σας ενδιαφέρει επομένως, να προστατέψετε μοναδικά FQDN που αντστοιχούν σε διαφορετικό root name, τα SAN είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Κάποια παραδείγματα χρήσης μοναδικών FQDN είναι τα εξής:
 • Αν παρέχετε υπηρεσίες εφαρμογών (ASP) σε διαφορετικούς πελάτες και κάθε πελάτης χρησιμοποιεί το δικό του μοναδικό domain name.
 • Aν χρησιμοποιείτε για την εταιρία ή τον οργανισμό σας εσωτερικές (public) και εξωτερικές (private) υπηρεσίες, που αποτελούνται από διαφορετικά root names και επιθυμείτε να τις προστατέψετε.
 • Aν χρησιμοποιείτε Microsoft Exchange Servers και Μicrosoft Lync Servers για mailing, VOIP και instant messaging υπηρεσίες.
 • Aν παρέχετε υπηρεσίες Shared Hosting και σας ενδιαφέρει να προστατέψτε πολλαπλά φιλοξενούμενα domain names.
 • Αν διεξάγετε ελέγχους διασφάλισης ποιότητας (Qualified Assurance) για διαφορετικά domain names.
Τα SAN certificates υπόκεινται σε κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν στην πιστοποιήση και τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα:
 • Η έκδοση του SSL γίνεται μόνο για το κεντρικό domain name του πιστοποιητικού και όχι για όλα τα domain names τα οποία τελικά θα εξυπηρετήσει. Γι’ αυτό το λόγο, το seal που συνοδεύει το πιστοποιητικό, θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από το κεντρικό domain name και όχι για τα υπόλοιπα SAN names. Όλα τα SAN SSL της Top.Host απαιτούν full organization authentication, γεγονός που τα καθιστά αυστηρά ως προς τη διαδικασία της πιστοποίησης. Γι αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα SSL, εγγυώνται και την υψηλότερου επιπέδου ασφάλεια που μπορεί να παρέχει κάποιο πιστοποιτητικό.
 • Tα SAN certificates δεν υποστηρίζουν τη χρήση wildcard χαρακτήρων. Eπομένως η προσθήκη κάποιου subdomain, αποτελεί δήλωση μοναδικού FQDN.

Συγκριτικός πίνακας GeoTrust SAN

Συγκριτικός πίνακας GeoTrust SAN
  True BusinessID SAN
€199/έτος
True BusinessID EV SAN
€299/έτος
Αριθμός Domain Names 4 4
Max SAN Domain Names 100 100
Kόστος SAN domain name €23/έτος €34/έτος
Είδος πιστοποίησης Organization Organization + EV
Διάστημα πιστοποίησης 3 έτη 2 έτη
Χρόνος έκδοσης 1-2 ημέρες 1-10 ημέρες
Ποσό εγγύησης $250,000 $500,000
Kωδικοποίηση έως 256 bits έως 256 bits
Πράσινη μπάρα
Seal Dynamic Date/Time Site Seal (Trust Mark) Dynamic Date/Time Site Seal (Trust Mark)
Browser συμβατότητα 99%+ 99%+
Mobile συμβατότητα
Order Order


Συγκριτικός πίνακας Symantec SAN

Συγκριτικός πίνακας Symantec SAN
  SecureSite SAN

€502/έτος
SecureSite Pro SAN

€1158/έτος
SecureSite EV SAN

€1158/έτος
SecureSite Pro EV SAN
€1709/έτος
Αριθμός Domain Names 1 1 1 1
Max SAN Domain Names 25 25 25 25
Kόστος SAN domain name €193/έτος €497/έτος €497/έτος €772/έτος
Είδος πιστοποίησης Organization Organization Organization + EV Organization + EV
Διάστημα πιστοποίησης 3 έτη 3 έτη 2 έτη 2 έτη
Χρόνος έκδοσης 1-2 ημέρες 1-2 ημέρες 1-10 ημέρες 1-10 ημέρες
Ποσό εγγύησης $1,000,000 $1,250,000 $1,500,000 $1,500,000
Kωδικοποίηση έως 256 bits έως 256 bits έως 256 bits έως 256 bits
Πράσινη μπάρα
Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal Norton Secured Seal
Browser συμβατότητα 99%+ 99%+ 99%+ 99%+
Mobile συμβατότητα
Order Order Order Order


Συγκριτικός πίνακας Thawte SAN

Συγκριτικός πίνακας Thawte SAN
  SSL WebServer SAN
€171/έτος
SSL WebServer EV SAN
€299/έτος
Αριθμός Domain Names 1 1
Max SAN Domain Names 25 25
Kόστος SAN domain name €61/έτος €138/έτος
Είδος πιστοποίησης Organization Organization
Διάστημα πιστοποίησης 3 έτη 2 έτη
Χρόνος έκδοσης 1-2 ημέρες 1-2 ημέρες
Ποσό εγγύησης $250,000 $750,000
Kωδικοποίηση έως 256 bits έως 256 bits
Πράσινη μπάρα
Seal Dynamic Seal Dynamic Seal
Browser συμβατότητα 99%+ 99%+
Mobile συμβατότητα
Order Order


Στις τιμές δεν συμπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.