Βασικές κατηγορίες Πιστοποιητικών SSL

Βασικές κατηγορίες Πιστοποιητικών SSL

Η Domain πιστοποίηση εγγυάται ότι κατά την χρήση του SSL, η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτό το domain θα είναι κωδικοποιημένη και ασφαλής. Παρέχει πιστοποίηση σε βασικό επίπεδο και για την έκδοσή του απαιτείται αποκλειστικά η πιστοποίηση του domain name στο οποίο θα εγκατασταθεί. Bασικό του πλεονέκτημα είναι η άμεση ενεργοποίησή του, καθώς πραγματοποιείται μέσα σε μερικά μόλις λεπτά. Η μοναδική ενέργεια που απαιτείται, είναι ένα απλό click στο mail έγκρισης που αποστέλλεται από την αρχή έκδοσης, στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ονόματος. Διαφορά ανάμεσα στην Domain, Organization & EV πιστοποίηση.

RapidSSL

Order
13/έτος

Essential SSL

Order
13/έτος

EasyTrust SSL

Order
19/έτος

SSL 123

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
28/έτος

QuickSSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
43/έτος

QuickSSL Premium

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
50/έτος

Essential SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
83/έτος

RapidSSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Domain
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
Λεπτά
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$5,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Στατικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
98/έτος

Η Organization πιστοποίηση εγγυάται υψηλού επιπέδου ασφάλεια κατά την ανταλλαγή πληροφοριών με το domain για το οποίο ενεργοποιήθηκε. Για την έκδοση ενός Organization Validated SSL, απαιτείται πιστοποίηση του ιδιοκτήτη του dmain name, καθώς και της εταιρίας ή του φορέα που βρίσκεται πίσω από αυτό. Το SSL ενεργοποιείται σε 1-2 ημέρες από την παραγγελία του, αφού πιστοποιηθεί η επωνυμία και η ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού που αιτείται το SSL. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ζητούμενες πληροφορίες προς επιβεβαίωση, λαμβάνονται από αναζητήσεις σε τραπεζικές ή τοπικές κυβερνητικές πηγές.
Διαφορά ανάμεσα στην Domain, Organization & EV πιστοποίηση.

Instant SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$10,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
32/έτος

Premium SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
55/έτος

Premium SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
55/έτος

True BusinessID

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
66/έτος

SSL WebServer

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
77/έτος

SGC SuperCerts

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$500,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
188/έτος

Premium SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$250,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
209/έτος

SecureSite

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,000,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
275/έτος

Premium SSL Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$100,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
299/έτος

True BusinessID Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$125,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
308/έτος

WebServer Wildcard

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Απεριόριστα
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$125,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
353/έτος

SecureSite Pro

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Organization
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-3 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-2 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,250,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
639/έτος

Η Extended Validation πιστοποίηση εγγυάται την υψηλότερου επιπέδου ασφάλεια, που μπορεί να παρέχει μία σελίδα στους επισκέπτες της. Η διαδικασία έκδοσης του SSL απαιτεί την επιτυχή έγκριση 7 επιπέδων πιστοποίησης που αφορούν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του domain name, την έδρα του οργανισμού, τη φυσική και νόμιμη υπόστασή του, τη λειτουργία του, την επιβεβαιώση ότι ο ίδιος ο οργανισμός αιτήθηκε την έκδοση του SSL καθώς και την φυσική και νόμιμη ύπαρξη του νομίμου εκπροσώπου. Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται συνήθως σε διάστημα 10 ημερών, καθώς περιλαμβάνει την σταδιακή πιστοποίηση και έγκριση μίας λίστας από έγγραφα. Στα Extended Validated πιστοποιητικά, η μπάρα διευθύνσεων στον browser φέρει πράσινο χρώμα και επιβεβαιώνει στον επισκέπτη, ότι η επιχείρηση πίσω από τη σελίδα μέσω της οποίας πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα standards της αγοράς.Διαφορά ανάμεσα στην Domain, Organization & EV πιστοποίηση.


Comodo EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,750,000
 • Πράσινη μπάρα
Ναι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
132/έτος

SSL WebServer EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Πράσινη μπάρα
Ναι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
133/έτος

Premium EV SSL

 • Αριθμός Domains / Subdomains
5
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$500,000
 • Πράσινη μπάρα
Ναι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
149/έτος

True BusinessID EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,500,000
 • Πράσινη μπάρα
Ναι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
149/έτος

SecureSite EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,750,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
656/έτος

SecureSite Pro EV

 • Αριθμός Domains / Subdomains
1
 • Subdomains
Όχι
 • Είδος πιστοποίησης
Org. + EV
 • Διάστημα πιστοποίησης
1-2 έτη
 • Χρόνος έκδοσης
1-10 ημέρες
 • Κωδικοποίηση
έως 256 bits
 • Ποσό εγγύησης
$1,750,000
 • Πράσινη μπάρα
Όχι
 • Seal
Δυναμικό
 • Mobile συμβατότητα
Ναι
Order
939/έτος
Χρήσιμες Πληροφορίες
Top.Host - Πως λειτουργεί το SSL

Λουκέτο
Διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο, που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του browser, όταν η τοποθεσία είναι ασφαλής.

Περιβάλλον https
To URL μιας ασφαλούς τοποθεσίας ξεκινάει με https αντι για http. Το "s" αντιστοιχεί στη λέξη secure.

Πράσινη μπάρα
Το πράσινο χρώμα στην μπάρα διευθύνσεων του browser υποδηλώνει τη χρήση Extended Validated πιστοποιητικού.

Trust seals
Εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, για να υποδείξουν πως οι τοποθεσίες είναι ασφαλείς και ελεγμένες από τους παρόχους.