Τι είναι η πιστοποίηση McAfee Secure?
 
Η πιστοποίηση McAfee Secure παρέχεται σε ένα site περνώντας αυστηρούς καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας των δικτύων. Η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώνεται σε έξι βήματα. Τα πρώτα τρία βήματα αποτελούνται από τη δυναμική ανίχνευση των ports (Dynamic Port Scanning), τον έλεγχο ασφαλείας σε επίπεδο port (Port-level Network Services Vulnerability Testing), και τον έλεγχο ασφάλειας της web εφαρμογής (Web Application Vulnerability Testing). Το τέταρτο και πέμπτο βήμα είναι οι ενημερώσεις που στέλνονται μόλις εντοπιστούν προβλήματα ασφάλειας καθώς και η διαχείριση επανόρθωσης αυτών των προβλημάτων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε έναν δυναμικά ασφαλή δικτυακό τόπο.
 
 
Τι σημαίνει η πιστοποίηση McAfee Secure για τους πελάτες της Top.Host ?
 
Οι δικτυακοί τόποι που είναι πιστοποιημένοι με το λογότυπο McAfee Secure ακολουθούν όλα τα σύγχρονα διαδικτυακά πρότυπα ασφαλείας. Η δικτυακή εφαρμογή της Top.Host, ο web server, οι routers και τα firewall ελέγχονται καθημερινά ώστε οι επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου να είναι βέβαιοι ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 
Μέχρι σήμερα η ScanAlert έχει κάνει πάνω από 20 εκατομμύρια ελέγχους. Πάνω από 80.000 δικτυακοί τόποι βασίζονται στους καθημερινούς ελέγχους της ScanAlert για προστασία από τους χάκερς. Η χρήση πατενταρισμένης τεχνολογίας παρέχει εγγυημένα αποτελέσματα για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και την διαχείριση προβλημάτων ασφαλείας.
 
 
Η Top.Host ελέγχεται καθημερινά από την ScanAlert για να μπορεί να πιστοποιήθει ότι ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Προκειμένου να διατηρεί η Top.Host την πιστοποίηση HackeSafe ο δικτυακός τόπος περνάει πάνω από 1.500 διαφορετικούς καθημερινούς ελέγχους όλων των γνωστών μεθόδων και τεχνασμάτων που χρησιμοποιούν οι χάκερ για να εισέλθουν σε κάποιον δικτυακό τόπο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να δείξουν ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία τρύπα ασφάλειας και ότι οι διαχειριστές διορθώνουν τα τυχόν προβλήματα που εντοπίζονται μέσα σε 72 ώρες.
 
Το λογότυπο McAfee Secure εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της Top.Host. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ασφάλειας το λογότυπο δεν εμφανίζεται.