Τιμοκατάλογος Domain Names

Domain Name Κατοχύρωση
/έτος
Αλλαγή
Καταχωρητή
.gr €9.00 €0
.com.gr €9.00 €0
.org.gr €9.00 €0
.gov.gr €9.00 €0
.edu.gr €9.00 €0
.net.gr €9.00 €0
.ελ €6.25 €0
.com €9.50 €9.50
.net €12.90 €12.90
.info €13.20 €13.20
.eu €5.90 €5.90
.org €12.80 €12.80
.parts €25.30 €25.30
.club €12.05 €12.05
.me €19.90 €19.90
.top €12.70 €12.70
.party €29.50 €29.50
.email €19.20 €19.20
.coffee €28.90 €28.90
.website €25.00 €25.00
.work €8.00 €8.00
.site €28.30 €28.30
.holiday €43.30 €43.30
.city €17.30 €17.30
.estate €28.90 €28.90
.science €29.50 €29.50
.photography €19.20 €19.20
.online €35.20 €35.20
.store €51.80 €51.80
.tech €45.70 €45.70
.space €16.00 €16.00
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.