Τιμοκατάλογος Domain Names

Domain Name Κατοχύρωση
/έτος
Αλλαγή
Καταχωρητή
.gr €9.95 €0
.com.gr €9.95 €0
.org.gr €9.95 €0
.gov.gr €9.95 €0
.edu.gr €9.95 €0
.net.gr €9.95 €0
.ελ €6.50 €0
.com €12.50 €9.50
.net €13.42 €12.90
.info €13.73 €13.20
.eu €6.90 €5.90
.org €13.31 €12.80
.parts €26.31 €25.30
.club €12.53 €12.05
.me €20.70 €19.90
.top €13.20 €12.70
.party €30.68 €29.50
.email €19.97 €19.20
.coffee €30.06 €28.90
.website €26.00 €25.00
.work €8.32 €8.00
.site €29.43 €5.99 €28.30
.holiday €45.03 €43.30
.city €17.99 €17.30
.estate €30.06 €28.90
.science €30.68 €29.50
.photography €19.97 €19.20
.online €36.61 €6.99 €35.20
.store €53.87 €6.99 €51.80
.tech €47.53 €6.99 €45.70
.space €16.64 €16.00
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.