Τιμοκατάλογος Domain Names

Domain Name Κατοχύρωση
/έτος
Αλλαγή
Καταχωρητή
.gr €12.85 €0
.com.gr €12.85 €0
.org.gr €12.85 €0
.gov.gr €12.85 €0
.edu.gr €12.85 €0
.net.gr €12.85 €0
.ελ €8.40 €0
.com €14.80 €11.30
.net €15.50 €14.90
.info €15.80 €15.20
.eu €8.20 €7.00
.org €15.40 €14.80
.parts €30.30 €29.10
.club €14.50 €13.90
.me €23.90 €22.90
.top €15.20 €14.70
.party €35.30 €34.00
.email €23.00 €22.10
.coffee €34.60 €33.30
.website €29.90 €28.80
.work €9.60 €9.20
.site €33.90 €2.99 €32.60
.holiday €51.80 €49.80
.city €20.70 €19.90
.estate €34.60 €33.30
.science €35.30 €34.00
.photography €23.00 €22.10
.online €42.20 €6.99 €40.50
.store €62.00 €4.00 €59.60
.tech €54.70 €3.99 €52.60
.space €19.20 €18.40
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.