Τιμοκατάλογος Domain Names

Domain Name Κατοχύρωση
/έτος
Αλλαγή
Καταχωρητή
.gr €13.50 €0
.com.gr €13.50 €0
.org.gr €13.50 €0
.gov.gr €13.50 €0
.edu.gr €13.50 €0
.net.gr €13.50 €0
.ελ €9.25 €0
.com €16.30 €12.50
.net €17.10 €16.40
.info €17.40 €16.80
.eu €9.00 €7.70
.org €17.00 €16.30
.parts €33.40 €32.10
.club €16.00 €15.30
.me €26.30 €25.20
.top €16.70 €16.20
.party €38.90 €37.40
.email €25.30 €24.40
.coffee €38.10 €36.70
.website €32.90 €31.70
.work €10.60 €10.20
.site €37.30 €2.99 €35.90
.holiday €57.00 €54.80
.city €22.80 €21.90
.estate €38.10 €36.70
.science €38.90 €37.40
.photography €25.30 €24.40
.online €46.50 €6.99 €44.60
.store €68.20 €4.00 €65.60
.tech €60.20 €3.99 €57.90
.space €21.20 €20.30
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.