Information Security: Τι είναι και γιατί αφορά κάθε επιχείρηση

17 Ιανουαρίου 2023, από

Information Security τι είναι

Κάθε εταιρεία είναι απαραίτητο να φροντίζει συνολικά για την εύρυθμη λειτουργία της, σημαντικό κομμάτι της οποίας είναι και η ομάδα διαδικασιών ασφαλείας, το Information Security.

Είναι πιθανό να μην έχεις ξανακούσει τον όρο, γι’ αυτό και εμείς θα σου εξηγήσουμε αμέσως τι σημαίνει, ώστε να μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την επιχείρησή σου.

Πάμε να ξεκινήσουμε!

Information Security: Τι είναι

Ως Information Security (ή InfoSec) ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που στοχεύουν στην προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, διατάραξη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η προστασία αφορά έντυπες, ηλεκτρονικές ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ευαίσθητες πληροφορίες, για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου που μπορεί να πλήξει την εταιρεία και τη φήμη της.

InfoSec VS Κυβερνοασφάλεια – Οι διαφορές

Information Security και Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) αποτελούν δύο έννοιες που μοιάζουν και που μάλιστα χρησιμοποιούνται συχνά η μία αντί της άλλης. Όσο και αν μοιάζουν όμως, δε σημαίνουν το ίδιο.

Η έννοια του Information Security είναι πιο ευρεία. Αφορά τη γενικότερη ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία πληροφοριών ψηφιακών, φυσικών ή πνευματικών. Δηλαδή, μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα ακόμα και για περιπτώσεις δυσλειτουργίας ενός server ή και απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Από την άλλη, η Κυβερνοασφάλεια αποτελεί κομμάτι του InfoSec. Έτσι, εστιάζει στα ψηφιακά δεδομένα και στην προστασία των πληροφοριών που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο από διαδικτυακές επιθέσεις (π.χ. κακόβουλα λογισμικά).

Οι αρχές του Information Security

Η Ασφάλεια Πληροφοριών ή InfoSec διακρίνεται από τρεις βασικές αρχές (η γνωστή και ως τριάδα CIA) πάνω στις οποίες στηρίζονται οι σχετικές πολιτικές ασφαλείας: εμπιστευτικότητα (Confidentiality), ακεραιότητα (Integrity), διαθεσιμότητα (Availability).

Πάμε, όμως, τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τι σημαίνουν αυτές οι αρχές.

Εμπιστευτικότητα

Εμπιστευτικότητα (confidentiality) σημαίνει πως στις πληροφορίες έχουν πρόσβαση μόνο όσοι πρέπει ή προβλέπεται. Για τη διασφάλισή της, είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του ποιος προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα. Επομένως, να μπορεί να εμποδιστεί η διαδικασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξουσιοδότηση. Στόχος είναι να διατηρηθούν οι πληροφορίες ιδιωτικές και να χρησιμοποιούνται μόνο από τους κατόχους τους ή από όσους τις χρειάζονται, για να εκτελέσουν απαραίτητες εργασίες.

Ακεραιότητα

Η ακεραιότητα (integrity) των πληροφοριών έχει να κάνει με την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία τους. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή επεξεργασία των πληροφοριών, ώστε να είναι πάντα σωστές και αξιόπιστες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένας υπάλληλος σταματήσει από μια εταιρεία. Τότε, θα χρειαστεί οι σχετικές πληροφορίες να ενημερωθούν σωστά, ώστε να αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατάσταση (ότι δηλαδή δεν αποτελεί πλέον μέρος της εταιρείας).

Διαθεσιμότητα

Ο τελευταίος πυλώνας του Information Security είναι η διαθεσιμότητα (availability) των πληροφοριών. Είδαμε πόσο σημαντικό είναι να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς εξουσιοδότηση. Το ίδιο σημαντικό είναι να είναι εφικτή η πρόσβαση στα άτομα που πρέπει, κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Έτσι, οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες εκεί που πρέπει και όταν πρέπει, ακόμα και όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή αποτυχίες των συστημάτων.

Τύποι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι ενιαία. Διακρίνεται από διάφορους τύπους, ανάλογα με το είδος των πληροφοριών, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, αλλά και τους χώρους που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα.

Αν και υπάρχουν αρκετοί, εμείς παρακάτω θα δούμε τους βασικότερους τύπους InfoSec:

Ασφάλεια Εφαρμογών

Ο πρώτος τύπος αφορά την ασφάλεια εφαρμογών και των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface). Αυτός ο τύπος ασφάλειας έχει στόχο να προστατεύσει εφαρμογές και υπολογιστικά προγράμματα, εντοπίζοντας, αποτρέποντας και διορθώνοντας τυχόν σφάλματα ή άλλες αδυναμίες.

Ασφάλεια Υποδομών

Πολύ σημαντική θεωρείται επίσης η ασφάλεια των εταιρικών υποδομών. Αυτή περιλαμβάνει μέτρα προστασίας δικτύων, servers, συσκευών (π.χ. υπολογιστών), κέντρων δεδομένων (data centers). Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν προστασία τόσο από κυβερνοεπιθέσεις, όσο και από φυσικές καταστροφές ή άλλες δυσλειτουργίες.

Ασφάλεια στο Cloud

Η ασφάλεια στο Cloud έχει πολλά κοινά με την ασφάλεια εφαρμογών. Η διαφορά εδώ είναι πως η ασφάλεια αφορά δεδομένα σε εφαρμογές και πλατφόρμες που ανήκουν σε περιβάλλον Cloud, το οποίο γίνεται όλο και σημαντικότερο για τις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Κρυπτογραφία

Ένας ακόμα βασικός τύπος ασφάλειας είναι η κρυπτογραφία (cryptography). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ είναι η κρυπτογράφηση (encryption). Αυτή αποκρύπτει τις πληροφορίες των μηνυμάτων, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο όσοι διαθέτουν το σωστό κλειδί κρυπτογράφησης. Διαφορετικά, τα δεδομένα είναι μη αναγνώσιμα, κάτι που αυξάνει σημαντικά την προστασία τους.

Ποια η σημασία του Information Security για κάθε επιχείρηση

Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες είναι τα πολυτιμότερα στοιχεία κάθε επιχείρησης. Εάν υπάρξει παραβίαση ή ζημιά, οι πιθανότητες να εμφανιστούν συνέπειες τύπου ντόμινο είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Η αποκάλυψη μυστικών της εταιρείας σου ή η παραβίαση δεδομένων των πελατών σου (κάτι που μπορεί να αποτραπεί αποτελεσματικά με SSL πιστοποιητικά) μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Πλήγμα για την εταιρική φήμη ή οικονομικά προβλήματα που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν μέχρι και σε χρεοκοπία (ειδικά για μικρότερες επιχειρήσεις) είναι ορισμένες από τις πιθανές συνέπειες, σε περίπτωση που το InfoSec σου έχει κενά.

Οι απειλές για την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Ο σημερινός κόσμος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν διάφορα είδη απειλών ασφαλείας.

Ας δούμε, λοιπόν, τις συχνότερες απειλές που μπορεί να συναντήσει η επιχείρησή σου.

Κοινωνική Μηχανική

Οι επιθέσεις Κοινωνικής Μηχανικής (Social Engineering) συνιστούν μια πολύ γνωστή απειλή ασφαλείας. Οι δράστες προσπαθούν να εξαπατήσουν και να πείσουν τα θύματα να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. κωδικούς), προκειμένου να έρθουν αυτές στην κατοχή τους για δική τους χρήση. Γνωστό παράδειγμα τέτοιων επιθέσεων είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα ή phishing.

Ransomware

Οι επιθέσεις ransomware είναι μια επίσης συνηθισμένη απειλή. Οι δράστες κρυπτογραφούν ευαίσθητα δεδομένα και ζητούν στη συνέχεια οικονομικά ανταλλάγματα για να τα επιστρέψουν αποκρυπτογραφημένα. Οικονομικές ζημιές, αλλά και στη φήμη της εταιρείας σου, είναι τα δυσάρεστα αποτελέσματα της έλλειψης προστασίας από τέτοιους είδους απειλές.

Malware

Οι επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό ή malware έχουν ως στόχο να μολύνουν συσκευές της εταιρείας σου, προκειμένου να προκαλέσουν ζημιές σε λογισμικό ή δεδομένα και τελικά να βλάψουν τη συνολική της λειτουργία.

Επιθέσεις σε κενά ασφαλείας

Τυχόν απροσεξίες και ευαίσθητα σημεία μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα για κάθε επιχείρηση. Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις, άλλωστε, στοχεύουν ακριβώς σε τέτοια κενά ασφαλείας. Απαρχαιωμένος εξοπλισμός, απροστάτευτα δίκτυα, ανεκπαίδευτο προσωπικό και γενικά μια χαλαρή εταιρική πολιτική ασφαλείας στρώνουν το έδαφος στους hackers.

Επιλογικά

Κάθε επιχείρηση έχει να σκεφτεί αμέτρητα πράγματα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία και τη συνολική της υγεία.

Ένα από τα σημαντικότερα είναι ο τομέας του Information Security. Οι διαδικασίες του βελτιώνουν την προστασία και ασφάλεια των εταιρικών πληροφοριών, που είναι από τα σπουδαιότερα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία.

Αν βρήκες αυτό το άρθρο χρήσιμο, μη διστάσεις να το μοιραστείς με τους φίλους σου για να τους βοηθήσεις να «θωρακίσουν» τις δικές τους επιχειρήσεις.

Σου άρεσε αυτό το blog post;

Τότε σίγουρα θα λατρέψεις τα επόμενα! Συμπλήρωσε το email σου για να μη χάσεις ούτε ένα.;

Κάνε δωρεάν την εγγραφή σου και στο εξής θα λαμβάνεις ενημερώσεις για τα νέα post του Τοp.Host Blog. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις μπορείς να αφαιρέσεις το email σου από τη λίστα παραληπτών. Μάθε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Μπες στη συζήτηση

Πες μας τη γνώμη σου!