H χρησιμότητα των Trust Seals & Badges σε μία ιστοσελίδα

27 Φεβρουαρίου 2013, από

TopHost-Trust-Seals-Badges

Ένα από τα θέματα καίριας σημασίας στον χώρο του διαδικτύου, που απασχολεί τόσο τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων όσο και τους επισκέπτες αυτών, είναι η ασφάλεια. Σε καθημερινή βάση oι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με την πιθανότητα κακόβουλων επιθέσεων από τρίτους σε μία σελίδα, την υποκλοπή προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων και την παραβίαση του απορρήτου.

Αυτό που χρειάζεται ένας επισκέπτης, είναι να γνωρίζει ότι όταν εγγράφεται σε ένα website και καταχωρεί προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά δεδομένα για την διενέργεια μίας οικονομικής συναλλαγής, αυτά θα είναι ασφαλή. Ο ιδιοκτήτης από την δική του πλευρά, θέλει να παρέχει στον επισκέπτη αυτόν την βεβαιότητα ότι στην σελίδα του είναι ασφαλής και ότι μπορεί να προχωρήσει σε εγγραφή ή συναλλαγή χωρίς ενδοιασμούς για την ασφάλειά του.

Για να προτρέψει ο ιδιοκτήτης τον χρήστη προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, και να τον κάνει να νιώσει εμπιστοσύνη, εφαρμόζει συγκεκριμένες πρακτικές, ώστε να μην του αφήσει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης σε θέματα ασφαλείας.

SSL Certificates

Τα SSL πιστοποιητικά ασφαλείας αποτελούν την πιο γνωστή πρακτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η χρήση τους εγγυάται:

1. την ασφαλή μεταφορά και καταχώρηση δεδομένων σε μία σελίδα, καθώς και
2. την πιστοποίηση και ταυτοποίηση της σελίδας, βοηθώντας τον επισκέπτη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του  ιστοτόπου με τον οποίο συναλλάσσεται.

Μπορείτε να δείτε σε σχετικό άρθρο, αναλυτικές πληροφορίες για το τι είναι τα SSL και την λειτουργία τους.

Trust Seals / Badges

Η πρακτική στην οποία θα εστιάσουμε στο συγκεκριμένο ποστ, είναι τα Trust Seals. Ας ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς είναι αυτά. Tα seals είναι σφραγίδες με την μορφή εικόνας, τις οποίες παραχωρούν οι αρμόδιες εταιρίες σε ιστοσελίδες, εφόσον αυτές καλύπτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αποτελούν μία άμεση οπτική ένδειξη προς τον χρήστη για το γεγονός ότι η εκάστοτε σελίδα έχει μεριμνήσει για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από seals, με καθένα από αυτά να έχει διαφορετική εφαρμογή και σκοπιμότητα, όλα όμως, διαθέτουν ένα κοινό άξονα λειτουργικότητας. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την άμεση οπτική απόδειξη ότι η σελίδα που τα χρησιμοποιεί, εφαρμόζει συνεχώς στοχευμένες πρακτικές ασφαλείας και απορρήτου για την προστασία του χρήστη.

Τύποι & είδη Trust Seals

Τα Seals χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούν:

1. Security Seals
2. Privacy Seals
3. Reputation Seals

Security Seals
Τα Security Seals σε ένα site επιβεβαιώνουν ότι η ΙP στην οποία πραγματοποιείται η φιλοξενία, έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ότι είναι απαλλαγμένη από τρωτά σημεία, malware & spyware προγράμματα. Παράλληλα επιβεβαιώνουν ότι η σελίδα χρησιμοποιεί κάποια τεχνολογία κρυπτογράφησης (π.χ. πιστοποιητικό SSL), για την προστασία των στοιχείων που δηλώνονται κατά την καταχώρηση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, ενημερώνουν οπτικά τον χρήστη ότι στο συγκεκριμένο site έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποτραπεί η υποκλοπή των προσωπικών του πληροφοριών.
Τα Security Seals χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:

1. τα Server Verification, τα οποία ενημερώνουν τον χρήστη ότι οι προαναφερθέντες έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο server, για την προστασία του οποίου υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής του server
2. τα Website Verification, τα οποία ενημερώνουν τον χρήστη, ότι το ίδιο το site έχει ελεγχθεί για πιθανά τρωτά σημεία. Την ασφάλεια σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης της σελίδας.

Παραδείγματα τέτοιων Seals είναι το Comodo Hackerproof της Comodo, το Trusted E-Commerce της TrustWave, καθώς και το McAfee Secure, που αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο seal της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Privacy Seals
Τα Privacy Seals παρέχονται σε websites 1)που αναφέρουν ρητά σε σελίδα τους (συνήθως στους Όρους Χρήσης) την ισχύ κάποιας πολιτικής απορρήτου, για να εξασφαλιστεί η προστασία των πελατών τους και 2)μόνο εφόσον η πολιτική αυτή εφαρμόζεται έμπρακτα.

Επίσης για την παροχή ενός τέτοιου Seal, είναι απαραίτητη η αναφορά σε εμφανές σημείο των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησης που βρίσκεται πίσω από το site, καθώς και το δικαίωμα του χρήστη για διαχείριση των προσωπικών του στοιχείων, μετά την αρχική εγγραφή.

Δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους Privacy Seals, είναι η TRUSTe και η trustGuard.

Reputation Seals
Τα Reputation Seals (Business Seals) επιβεβαιώνουν ότι μία σελίδα εκπροσωπεί μία νόμιμη και με φυσική υπόσταση επιχείρηση. Ουσιαστικά επιλύει την αμφιβολία που μπορεί να έχει ένας χρήστης, όταν επισκέπτεται μία σελίδα για πρώτη φορά, για το αν πίσω από το ηλεκτρονικό προφίλ υφίσταται όντως μία νόμιμη επιχείρηση ή το προφίλ είναι ψευδές και ανυπόστατο. Το συγκεκριμένο seal παρέχεται από το Βetter Βusiness Βureau, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό,  που περιλαμβάνει μία λίστα με επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ ή τον Καναδά.

Ποιες σελίδες και σε τι ποσοστό μπορούν να επωφεληθούν από την χρήση Seals;

Το προφανές πλονέκτημα που προκύπτει από την χρήση κάποιου Seal, είναι η άμεση οπτική επιβεβαίωση του επισκέπτη ότι το site είναι ασφαλές. Επομένως, ως μέσο μπορεί να επωφελήσει περισσότερο τις ιστοσελίδες εκείνες, για τις οποίες η ασφάλεια είναι και το νούμερο ένα ζητούμενο. Τέτοιες είναι κατά κύριο λόγο οι σελίδες με e-shops ή sites που υποστηρίζουν την διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε αυτού του είδους τις σελίδες, ο επισκέπτης αντιμετωπίζει συνήθως τους εξής προβληματισμούς:

αν τα στοιχεία που θα εισάγει είναι ασφαλή και θα διατηρηθούν απόρρητα
αν η συναλλαγή που θα πραγματοποιήσει είναι ασφαλής

Η παράθεση επομένως ενός seal, που μπορεί να δώσει λύση στην αμφισβήτηση του χρήστη για τα δύο παραπάνω ερωτήματα, μόνο θετικό αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει στο ίδιο το site. Με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς για την αποτελεσματικότητα των Trust Seals, τα συμπεράσματα αποδεικνύουν ότι επιβεβαίωνοντας το χρήστη με αυτόν τον άμεσο και οπτικό τρόπο για την ασφάλεια του ιστοτόπου, αυτός ωθείται στο να ολοκληρώσει την εγγραφή ή την συναλλαγή του. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται αυτόματα και το conversion rate της ιστοσελίδας, καθώς ο απλός επισκέπτης μετατρέπεται τελικά σε πελάτη.

Η απουσία αντίστοιχα Trust Seals, μπορεί να προκαλέσει την αμφισβήτηση του χρήστη για την ασφάλεια της σελίδας και να τον αποτρέψει από την ολοκλήρωση της εγγραφής ή της παραγγελίας. Σε κάθε λόγο όμως, υπάρχει και ο αντίλογος.

Αποδεικνύουν τα Trust Seals την ασφάλεια μίας σελίδας;

Παρόλο που οι έρευνες αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων με την χρήση Trust Seals, η πραγματικότητα για το κατά πόσο είναι ασφαλής η σελίδας που τα χρησιμοποιεί, είναι λίγο διαφορετική.

Ενώ το βασικό πλεονέκτημα των seals, όπως προανέφερα, είναι η άμεση οπτική επιβεβαίωση του χρήστη χάρη της image μορφή που διαθέτουν, αυτό αποτελεί παράλληλα και το βασικό τους μειονέκτημα. Η μορφή αυτή τα καθιστά πολύ εύκολα στην αντιγραφή. Μπορούν επομένως να τοποθετηθούν απλά ως image, παραπλανώντας τον χρήστη για την ασφάλεια της σελίδας. Επίσης, τα στατικά Seals παρέχονται σε ένα πρώτο έλεγχο της σελίδας για τρωτά σημεία. Από την αρχική ενεργοποίηση και μετά, η σελίδα δεν υποβάλλεται σε αντίστοιχους ελέγχους, με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι καθαρά παραπλανητική.

Τα δυναμικά Seals αντιθέτως “σερβίρονται” online και αναγράφουν την ημερομηνία ελέγχου της σελίδας. Αν επομένως ο έλεγχος για την ασφάλεια της σελίδας αποβεί ανεπιτυχής ή το SSL μέσω του οποίου παρέχεται το Seal λήξει, παύει και η εμφάνιση του αντίστοιχου Seal.

Aντίστοιχα υπάρχουν σελίδες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν Seal, αλλά τα χρόνια που δραστηριοποιούνται στον χώρο του διαδικτύου σε συνδυασμό με το πελατολόγιό τους, αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την ασφάλειά τους.

Συμπέρασμα για την χρήση Trust Seals:

Κλείνοντας το συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι τα Trust Seals δεν είναι μια απόλυτα αντικειμενική ένδειξη για την ασφάλεια μίας σελίδας, αλλά λειτουργούν σημαντικά θετικά στην ψυχολογία του επισκέπτη-πελάτη.

Έτσι, η χρήση των Trust Seals αποτελεί μία πολύ καλή πρακτική για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν εύκολα και άμεσα το ποσοστό μετατροπής των επισκεπτών του site σε πελάτες (υψηλό conversion rate).

Σου άρεσε αυτό το blog post;

Τότε σίγουρα θα λατρέψεις τα επόμενα! Συμπλήρωσε το email σου για να μη χάσεις ούτε ένα.;

Κάνε δωρεάν την εγγραφή σου και στο εξής θα λαμβάνεις ενημερώσεις για τα νέα post του Τοp.Host Blog. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις μπορείς να αφαιρέσεις το email σου από τη λίστα παραληπτών. Μάθε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

Μπες στη συζήτηση

Πες μας τη γνώμη σου!