Μπορώ να εγκαταστήσω ένα Wildcard SSL σε πολλαπλούς φυσικούς servers;

Η συγκεκριμένη δυνατότητα εξαρτάται από την εταιρία που παρέχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Πιο συγκεκριμένα:

Τα Wildcard της Trustwave και της Comodo μπορούν να εγκατασταθούν σε απεριόριστους φυσικούς servers δωρεάν.
Τα Wildcard της GeoTrust μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα φυσικό server.

Σχετικά άρθρα