Το site μου παίζει από WiX. Μπορώ να έχω τα email μου από την Top.Host;

,

Aν το site σας είναι online μέσω WiX και επιθυμείτε να έχετε την mail υπηρεσία από την Top.Host, τότε πολύ απλά θα χρειαστεί να δηλώσετε κάποιες εγγραφές που αφορούν τη mail υπηρεσία του domain σας στην DNS ζώνη του WiX. Αυτές οι εγγραφές είναι δύο A, ένα MX και ένα TXT record που μπορείτε να βρείτε μέσα στο DNS settings σας μέσα από το Plesk.

Οι εγγραφές αυτές θα έχουν την μορφή:

– yourdomain.net. MX (10) mail.yourdomain.net

– mail.yourdomain.net.   A   xxx.xxx.xxx.xxx   

– webmail.yourdomain.net.   A     xxx.xxx.xxx.xxx  

– yourdomain.net.  TXT   v=spf1 +a +mx include:_spf.fastmail.gr -all

(* όπου yourdomain.net συμπληρώστε το όνομα του δικού σας domain και όπου  xxx.xxx.xxx.xxx συμπληρώσετε την IP του δικού σας server της Top.Host))

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει στο domain σας τους nameservers του Wix και επιθυμείτε η mail υπηρεσία σας να λειτουργεί από την Top.Host, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο WiX.

2. Επιλέξτε Domains.

3. Κάντε click στο βελάκι δεξιά από το domain σας έτσι ώστε να εμφανιστούν περισσότερες επιλογές.

4. Επιλέξτε Advanced.

5. Κάντε κλικ στο Edit DNS.

6. Προσθέστε τις τεσσερις εγγραφές που μπορείτε να βρείτε στο DNS Settings στο Plesk σας

Οι εγγραφές που θα χρειαστεί να προσθέσετε στη DNS ζώνη του Wix είναι οι (4) που επισημαίνονται με κόκκινο πλαίσιο στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας και είναι της παρακάτω μορφής.  (Για να βρείτε αυτές τις εγγραφές συνδεθείτε στο Plesk και επιλέξτε DNS Settings στο domain που το site λειτουργεί από Wix και η mail υπηρεσία θέλετε να λειτουργεί από την Top.Host.) 

Όταν ολοκληρώσετε τις παραπάνω ενέργειες, μέσα σε διάστημα 4-48 ωρών η mail υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την Top.Host.

Σε αυτό τον οδηγό θα βρείτε περισσότερες λεπτομέριες από τη Wix για το πως να προσθέσετε τις DNS εγγραφές της mail υπηρεσίας σας στη DNS ζώνη της Wix.

Σχετικά άρθρα