Τι είναι η CDN υπηρεσία;

Το CDN αποτελεί ακρωνύμιο για το Content Delivery Network.

Με τη CDN υπηρεσία, το στατικό περιεχόμενο ενός site αποθηκεύεται από τον server που φιλοξενεί το site (Origin Server), στο CDN δίκτυο, το οποίο αποτελείται από Edge Servers σε όλον τον κόσμο. Τα γεωγραφικά σημεία στα οποία βρίσκονται οι Servers αυτοί, ονομάζονται PoPs (points of presence). Το CDN δίκτυο της Top.Host αποτελείται προς το παρόν από 19 PoPs σε όλον τον κόσμο και στο μέλλον προβλέπεται να συμπεριλάβει και άλλα. Όταν κάποιος χρήστης, επισκεφθεί site με ενεργοποιημένη τη CDN υπηρεσία, το στατικό περιεχόμενο της σελίδας που έχει αποθηκευτεί στο CDN δίκτυο, φορτώνει από το PoP που βρίσκεται πιο κοντά γεωγραφικά σε αυτόν. Αν κάποιος χρήστης είναι π.χ. στην Αμερική, το στατικό περιεχόμενο της σελίδας θα σερβιριστεί από το PoP του Los Angeles. Ο τρόπος που επιλέγεται το σχετικό PoP, βασίζεται στα ping times ανάμεσα στους διαθέσιμους CDN edge servers και την DNS IP διεύθυνση του τελικού χρήστη.

Με αυτόν τον τρόπο, η ταχύτητα φόρτωσης του site αυξάνεται κατακόρυφα, και αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα της CDN υπηρεσίας.

 

Σχετικά άρθρα