Τι γίνεται εάν χρειάζομαι άμεση τεχνική υποστήριξη στο VPS/ Dedicated server μου;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας παρέχουμε τεχνική υποστήριξη στο VPS ή στο dedicated server σας είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε κάποιο από τα πακέτα support της εταιρίας μας. Μπορείτε να ζητήσετε από το τμήμα πωλήσεων να σας αποστείλει ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα πακέτα υποστήριξης. 
Υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιήσετε κάποιο πακέτο είτε συνδρομητικά είτε για ένα μόνο μήνα προκειμένου να διερευνηθεί το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζετε μια δεδομένη χρονική στιγμή. 
Εάν η επίλυση του προβλήματος σας επείγει θα μπορούσαμε εφόσον συμφωνήσετε με τη χρέωση κάποιου συγκεκριμένου πακέτου support να δρομολογήσουμε άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες και να εξοφλήσετε στη συνέχεια.

Σχετικά άρθρα