Τι εννοούμε όταν λέμε ότι το bandwidth του CDN πακέτου είναι 100GB;

Εννoούμε ότι υποστηρίζεται κίνηση αρχείων από τους Edge servers προς τους τελικούς χρήστες με συνολικό μέγεθος στα 100GB. Στο bandwidth δεν προσμετράται το μέγεθος που προκύπτει από την αποθήκευση του αρχείου από τον Origin Server προς τον Edge Server. Η τιμή του μηδενίζει ανά μήνα, βάσει της ημερομηνίας ενεργοποίησης του CDN πακέτου. Π.χ. αν το πακέτο ενεργοποιήθηκε 15/12, το bandwidth μηδενίζει στις 15 κάθε μήνα.

Σχετικά άρθρα