Θέλω να προσθέσω ένα domain στο Plesk και να το ανακατευθύνω σε κάποιο άλλο. Πως το κάνω αυτό;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε ένα νέο domain στο Plesk και να το ανακατευθύνετε σε κάποιο άλλο site, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε Plesk Login για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

2. Στην καρτέλα Websites & Domains , επιλέξτε Add domain.

3. Στην καρτέλα Adding New Domain Name, συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

1. Domain name: Δηλώστε το νέο όνομα χώρου που επιθυμείτε.
2. Location of the website's files: Εκεί υπάρχει προεπιλεγμένο το κεντρικό όνομα χώρου που είναι και το κεντρικό σας subscription.
3. Hosting type: Επιλέξτε το Forwarding με προ επιλεγμένα τα Activate the DNS service και Activate the mail service
4. Destination Address: δηλώστε την διεύθυνση του site, στο οποίο θέλετε να ανακατευθύνετε το site που μόλις έχετε προσθέσει και επιλέξτε μία από τις 3ις επιλογές.

5. Forwarding Type:

  • Moved permanently (code 301): Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες του site σας ανακατευθύνονται στο site που έχετε επιλέξει και δεν επηρεάζεται και η θέση του στις μηχανές αναζήτησης.
  • Moved temporarily (code 302): Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, οι επισκέπτες σας ανακατευθύνονται σε ένα προσωρινό αντίγραφο της σελίδας σας όταν δεν επιθυμείτε να βρουν το προσωρινό site οι μηχανές αναζήτησης.
  • Frame forwarding: Επιλέγοντας αυτό τον τρόπο, ανακατευθύνετε τους επισκέπτες σας στο site που έχετε επιλέξει χωρίς να φαίνεται ο τελικός προορισμό.
6. Επιλέξτε Apply και ΟΚ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το site που ανακατευθύνετε, θα πρέπει να έχει τους ίδιους nameservers με αυτούς του site του τελικού προορισμού.
Δείτε επίσης:

Σχετικά άρθρα