Πώς να εγκαταστήσω το email μου σε email clients;

,

Σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει email λογαριασμούς στο Plesk σας, μπορείτε να τους προσθέσετε σε έναν οποιοδήποτε email client για να τους χρησιμοποιείτε από εκεί, έτσι ώστε να μην συνδέεστε κάθε φορά στην webmail υπηρεσία του server.

Μέσω των email clients μπορείτε να διαχειρίζεστε τα email σας από σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, tablet και κινητά, ενώ μπορείτε να προσθέσετε πάνω από έναν email λογαριασμό μέσα σε έναν client. Ενδεικτικά, κάποιοι από τους πιο δημοφιλείς email clients είναι το Outlook Express, το Microsoft Outlook, το MozillaThunderbird, το Windows Live Mail και το MacMail.

Προσθήκη έναν mail λογαριασμό σε POP3 και σε IMAP

POP3 (Post Office Protocol Version 3). Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αποθήκευση απεσταλμένων και ληφθέντων email σε υπολογιστές ή σε σκληρούς δίσκους και δεν μένει αντίγραφο επάνω στον server παρά μόνο αν εσείς το επιθυμείτε. Αυτό το καθορίζετε μέσα από τις ρυθμίσεις του client που χρησιμοποιείτε.

IMAP (Internet Message Access Protocol) Σε αυτή την περίπτωση όλα τα email αποθηκεύονται πάντα επάνω στον mail server και σας δίνεται η δυνατότητα να κατεβάζετε τα email σας από τον server σε παραπάνω από μία συσκευές. 

Οι γενικές ρυθμίσεις προσθήκης ενός email λογαριασμού σε έναν client είναι οι παρακάτω:

1. Σαν διεύθυνση email, πληκτρολογήστε ολόκληρο το email σας, π.χ. info@yourdomain.gr και σαν password αυτό που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του email σας μέσα από το Plesk.

2. Πατώντας Συνέχεια θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε POP3 ή IMAP ρυθμίσεις. 

3. Οι mail servers σας τόσο της εισερχόμενης όσο και της εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι το προσωρινό host name πχ linuxzone79.grserver.gr ή εναλλακτικά η IP του server σας, την οποία μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας και θα είναι της μορφής 88.99.166.170

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα "Web Hosting – Πληροφορίες διαχείρισης" και συγκεκριμένα στην κατηγορία "FTP" και "Προσωρινό Hostname" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

4. Όπου σας ζητηθεί, username, δηλώστε ολόκληρο τον email λογαριασμό που δημιουργήσατε μέσα από το Plesk, π.χ. info@yourdomain.gr

 

5. Στις ρυθμίσεις του εξυπηρετητή εισερχόμενης αλληλογραφίας και συγκεκριμένα στην θύρα εισερχόμενης αλληλογραφίας δοκιμάστε να δηλώσετε τις εξής:

  • Στην περίπτωση POP3 δοκιμάστε την θύρα 110 (χωρίς χρήση SSL) ή 995 (με χρήση SSL). 
  • Στην περίπτωση ΙΜΑP δοκιμάστε την θύρα 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL).

6. Στις ρυθμίσεις του εξυπηρετητή εξερχόμενης αλληλογραφίας και συγκεκριμένα στην θύρα εξερχόμενης αλληλογραφίας:

  • 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL).

Στα παρακάτω link, υπάρχουν παραδείγματα εγκατάστασης email λογαριασμού σε κάποιους από τους πιο δημοφιλή clients.

Σχετικό video για την "Εγκατάσταση Email σε Microsoft Outlook" μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενεργοποιήστε το SMTP Authentication, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες για κάθε client:

Σχετικά άρθρα