Πώς κάνω την πληρωμή μου μέσω web banking της Alpha Bank;

Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας στην Top.Host μέσω του web banking της Alpha Bank, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, τον οποίο βρίσκετε στο email παραγγελίας (ή στο myTophost Panel αν πρόκειται για ανανέωση/αναβάθμιση υπηρεσίας).

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web banking της Alpha Bank για να συνδεθείτε στον web banking λογαριασμό σας.

2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας, επιλέξτε Πληρωμές και στη συνέχεια στο πεδίο της αναζήτησης δηλώστε Top.Ηost, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

3. Στη φόρμα που εμφανίζεται, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή και στη συνέχεια συμπληρώστε:

α. Τον λογαριασμό σας, από τον οποίο επιθυμείτε να πληρώσετε.   

β. τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ.

γ. Άμεση πληρωμή, Ναι ή Όχι.

δ. Το ποσό πληρωμής.

και πατήστε Εκτέλεση.

4. Ελέγξτε τα στοιχεία τα οποία συμπληρώσατε και εφόσον είναι σωστά πατήστε ξανά Εκτέλεση.

5. Στο τελευταίο βήμα, η καταχώρηση ολοκληρώνεται και τα στοιχεία της πληρωμής σας εμφανίζονται σε πίνακα.

Σχετικά άρθρα