Πώς μπορώ να προσθέσω μία DNS εγγραφή (record) μέσα από το Plesk;

Το DNS είναι μία βάση πληροφοριών που μετατρέπει αριθμητικές διευθύνσεις του internet, σε διευθύνσεις κειμένου. Για παράδειγμα η IP της Top.Host είναι η 85.25.76.139, αλλά ο χρήστης θυμάται ευκολότερα το www.top.host.

Η διαχείριση των DNS Εγγραφών πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του Server, δηλαδή μέσα από το Plesk. Για να προσθέσετε μία DNS εγγραφή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε Plesk Login για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

2. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε DNS Settings

3. Επιλέξτε Add Record

4. Προσθέτετε ένα record σύμφωνα με την ανάγκη που έχετε.  Oι τύποι των εγγραφών που μπορείτε να ορίσετε είναι NS, A, AAAA, CNAME, MX, PTR, TXT, SRV, DS, CAA. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις πιο συχνές περιπτώσεις προσθήκης νέας εγγραφής.

 • A record 
 1. Record Type, επιλέξτε τον A τύπο 
 2. Domain name, αφήστε το κενό αν πρόσκειται για το domain και αν πρόσκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
 3. IP addressδηλώστε την IP στην οποία επιθυμείτε να ανακατευθύνετε το domain / subdomain σας 
 4.  ΟΚ
 • MX record
 1. Record Type, Επιλέξτε ΜΧ
 2. Mail Domain, αφήστε το κενό αν πρόσκειται για το domain και αν πρόσκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
 3. Mail exchange server,  δηλώστε το όνομα του mail server (για παράδειγμα, mail.mydomain.gr)
 4. Specify the priority of the mail exchange server, δηλώστε την προτεραιότητα που θα έχει ο mail exchange server. Σε περίπτωση που δεν δίνεται η προτεραιότητα μπορείτε να δηλώσετε “very high(0)” που είναι η μεγαλύτερη.

 • CNAME record
 1. Record Type, επιλέξτε τον CNAME τύπο 
 2. Domain name, αφήστε το κενό αν πρόσκειται για το domain και αν πρόσκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
 3. Canonical Name, δηλώστε όνομα στο οποίο επιθυμείτε να ανακατευθύνετε το domain / subdomain σας 
 4.  ΟΚ

5. Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή και να την δείτε online μέσα σε λίγες ώρες, επιλέξτε Update 

Σχετικά άρθρα