Πώς μπορώ να δημιουργήσω τους δικούς μου nameservers μέσα από το myTophost Panel μου;

, ,
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας/custom nameservers, στους οποίους θα φαίνεται το domain σας θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Για παράδειγμα, έστω ότι στο domain yourdomain.com θέλουμε να δηλώσουμε private nameservers με όνομα ns1.yourdomain.com και ns2.yourdomain.com.

ΒΗΜΑ 1:  Δήλωση private nameservers στις DNS ρυθμίσεις του Plesk

1.1 Αφού συνδεθείτε στο Plesk, ακολουθήστε τη διαδρομή Websites & Domains >> yourdomain.com >> DNS Settings

1.2  Προσθέσετε τις 4 παρακάτω εγγραφές ( A και NS records) που αντιστιχούν στους δικούς σας nameservers. 

Στο παράδειγμά μας οι εγγραφές που θα χρειαστεί να προστεθούν στη DNS υπηρεσία του domain είναι οι (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα):

  • yourdomain.com. NS ns1.yourdomain.com.
  • yourdomain.com. NS ns2.yourdomain.com.
  • ns1.yourdomain.com. A ip_του_πρώτου_name_server
  • ns2.yourdomain.com. A ip_του_δευτερου_name_server

ΒΗΜΑ 2:  Δήλωση private nameservers στον καταχωρητή του domain

Από τον καταχωρητή του domain yourdomain.com θα πρέπει να δηλώσετε τους nameservers αυτούς στο μητρώo. Σε κάποιους καταχωρητές γίνεται αυτόματα, απλά περνώντας τους nameservers αυτούς στο domain, ενώ σε κάποιους άλλους χρειάζεται κάποιο επιπλέον βήμα, γι’ αυτό και θα πρέπει να συνεννοηθείτε με την εκάστοτε εταιρεία. Αν οι nameservers υπήρχαν και πριν τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα IP που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο, με τα καινούρια IP.

Σε περίπτωση που το domain σας βρίσκεται στην Top.Host:

2.1. Επισκεφθείτε τo myTophost Panel και εισάγετε το email διαχείρισης και τον κωδικό σας. 
2.2. Επιλέξτε Διαχείριση Υπηρεσίας δεξιά από το domain name.
2.3. Επιλέξτε Δημιουργία Nameservers.

2.4. Στη συνέχεια δημιουργήστε τους nameservers δηλώνοντας και την IP του server και πατήστε Αποθήκευση. Στο παράδειγμά μας:

2.5. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία (βήμα 2.4) και την καταχώρηση του δεύτερου nameserver ns2.yourdomain.com και δηλώστε την IP στην οποία επιθυμείτε να δείχνει. Πατήσετε Αποθήκευση.

3. Αφού τελειώσετε τα παραπάνω βήματα, θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους nameservers σας σε όποιο domain θέλετε (με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα έως και 48 ώρες (propagation) ώστε να ενημερωθούν όλοι οι ISPs για την καταχώρηση των νέων nameservers).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους private nameservers και σε άλλο domain (για παράδειγμα στο otherdomain.com επιθυμείτε να δηλώσετε τους ns1.yourdomain.com και ns2.yourdomain.com), τότε θα χρειαστεί από DNS settings του otherdomain.com, να αλλάξετε τα  NS Records ώς εξής:

otherdomain.com NS ns1.yourdomain.com
otherdomain.com NS ns2.yourdomain.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Την IP μπορείτε να την βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα Web Hosting :: Πληροφορίες Διαχείρισης που παραλάβατε κατά την αγορά του πακέτου σας και είναι η IP του Primary nameserver

Σε περίπτωση που έχετε χάσει το εν λόγω email, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναποστολή μέσα από το myTophost Panel σας.

Σχετικά άρθρα