Πώς μπορεί να με βοηθήσει η CDN υπηρεσία, όταν φιλοξενούμαι στο εξωτερικό και οι επισκέπτες είναι από Ελλάδα;

Όταν κάποιος χρήστης επισκεφθεί το site από Ελλάδα, το στατικό περιεχόμενο θα φορτώσει από Ελληνικό PoP, ακόμα και αν η φιλοξενία γίνεται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για τους επισκέπτες από περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά σε κάποιο από τα παρεχόμενα γεωγραφικά PoPs.

 

Σχετικά άρθρα