Έχω κατοχυρώσει το domain μου από κάποια άλλη εταιρία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό σας hosting;

, ,

Η κατοχύρωση ενός domain name είναι ανεξάρτητη από την υπηρεσία φιλοξενίας. Μπορείτε να διατηρείτε αυτές τις δύο υπηρεσίες σε διαφορετικές εταιρίες.

Όταν θελήσετε να συνδέσετε αυτές τις δύο υπηρεσίες (domain και φιλοξενία), θα πρέπει να δηλώσετε τους nameservers που σας παρέχουμε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας, στην εταιρία από την οποία αγοράσατε το domain name. Οι nameservers ποικίλουν και μπορεί να είναι της μορφής ns1.top.host και ns2.top.host.

Σχετικά άρθρα