Χρόνος παράδοσης Dedicated Servers

,

Λόγω υψηλής ζήτησης σε root servers που αντιμετωπίζει το συνεργαζόμενο με την Top.Host Datacenter προσωρινά, ο χρόνος παράδοσης των Dedicated Servers είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Πιο αναλυτικά, μπορείτε να δείτε στη συνέχεια το χρόνο αναμονής ανά μοντέλο. 

Server

Χρόνος παράδοσης

(εργάσιμες μέρες)

AMD Ryzen 5 3600 NVMe

10-12

AMD Ryzen 5 3600

10-12

Intel® Core™ i7-8700

10-12

Intel® Core™ i7-8700 NVMe

10-12

AMD Ryzen™ 7 3700X NVMe

10-12

AMD Ryzen™ 7 3700X

20-22

Intel® Core™ i9-9900K NVMe

10-12

Intel® Core™ i9-9900K

10-12

Intel® Xeon® E-2176G

10-12

Intel® Xeon® E-2176G NVMe

10-12

AMD Ryzen™ 9 3900 NVMe

10-12

Σχετικά άρθρα