Τηλεφωνική
Υποστήριξη
Καλέστε στο:
801-100-4678
Μέσος χρόνος αναμονής
στο τηλεφωνικό μας κέντρο
αυτή τη στιγμή:
00:25"

Δημιουργία νέου Αιτήματος Υποστήριξης


 
Μικρά Videos που σας καθοδηγούν πως να μάθετε να διαχειρίζεστε μόνοι σας το Control Panel και τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω ανάλογων utilities. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του Web Hosting πακέτου που διαθέτετε.

Kατηγορίες


Plesk Onyx

E-mail

01. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να ασφαλήσω το Webmail μέσω ενός SSL_TLS Certificate; 02. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα Mail Autoresponder;

Εφαρμογές

01. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το WordPress Toolkit;

File Manager

01. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον File Manager

Subscription

01. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό ενός Subscription; 02. Plesk Onyx: Πώς μπορώ να αλλάξω το email επικοινωνίας στο Plesk Onyx;

Βάσεις δεδομένων

01. Plesk Onyx: Δημιουργία βάσης δεδομένων και χρηστών στο Plesk Onyx

Plesk 12.5

E-mail



01. Plesk 12.5: Πως δημιουργώ ένα Email Forward; 02. Plesk 12.5: Πως αλλάζω password σε έναν Email λογαριασμό;
03. Plesk 12.5:Πως δημιουργώ ένα Email Alias 04. Plesk 12.5: Πως προσθέτω έναν Email λογαριασμό;

Domains



05. Plesk 12.5: Πως προσθέτω ένα domain μέσα στο Plesk; 06. Plesk 12.5: Πως προσθέτω ένα Subdomain;
07. Plesk 12.5: Πως δημιουργώ ένα Domain Alias

Ftp



08. Plesk 12.5: Πως διαχειρίζομαι τους Ftp λογαριασμούς; 09. Plesk 12.5: Πως δημιουργώ FTP λογαριασμούς

Βάσεις δεδομένων



10. Plesk 12.5: Πως δημιουργώ μία βάση δεδομένων Mysql;

Διαχείριση Plesk



11. Plesk 12.5: Change Plesk Password 12. Plesk 12.5: Πως αλλάζω Password σε ένα Subscription;
13. Plesk 12.5: Πως δημιουργώ ένα Password Protected Directory;

Plesk 9

E-mails



01. Plesk 9: Δημιουργία λογαριασμού e-mail 02. Plesk 9: Δημιουργία alias σε e-mails
03. Plesk 9: Ενεργοποίηση e-mail Redirect 04. Plesk 9: Ενεργοποίηση Autoresponder
05. Plesk 9: Δημιουργία mailing list 06. Plesk 9: Ενεργοποίηση Catch-All e-mail
07. Plesk 9: Ενεργοποίηση του SMTP στο Microsoft Outlook 08. Plesk 9: Εγκατάσταση e-mail σε Outlook Express
09. Plesk 9: Ενεργοποίηση του SMTP στο Microsoft Outlook 10. Plesk 9: Εγκατάσταση e-mail σε Outlook Express
11. Plesk 9: Ενεργοποίηση Antivirus σε e-mail λογαριασμούς


Domain Names



12. Plesk 9: Δημιουργία Domain Name 13. Plesk 9: Δημιουργία Subdomain
14. Plesk 9: Δημιουργία Domain Alias


Εγκατάσταση και διαχείριση FTP λογαριασμού σε ftp client



15. Plesk 9: Εγκατάσταση σε Filezilla 16. Plesk 9: Εγκατάσταση σε CuteFTP
17. Plesk 9: Εγκατάσταση σε SmartFTP 18. Plesk 9: Ρύθμιση Passive Mode σε FileZilla
19. Plesk 9: Ρύθμιση Passive Mode σε CuteFTP 20. Plesk 9: Ρύθμιση Passive Mode σε SmartFTP
21. Eγκατάσταση FileZilla και ρύθμιση
Passive Mode


Διαχείριση Βάσης Δεδομένων



22. Plesk 9: Δημιουργία MySQL βάσης δεδομένων 23. Plesk 9: Διαχείριση SQL βάσης μέσω του phpMyAdmin
24. Plesk 9:Διαδικασία Backup/Restore σε βάση δεδομένων 25. Plesk 9: Δημιουργία MySQL / MSSQL βάσεων δεδομένων
26. Plesk 9: Σύνδεση χρήστη με βάση δεδομένων

Εργαλεία Διαχείρισης



27. Plesk 9: Eνεργοποίηση antispam φίλτρου 28. Plesk 9: Upload via File Manager/Panel
29. Plesk 9: Αλλαγή του FTP password 30. Plesk 9: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στο Control Panel
31. Plesκ 9: Αλλαγή στα permissions μέσω του Control Panel 32. Plesk 9: Δημιουργία επιπλέον FTP accounts (windows servers)
33. Plesk 9: Παρακολούθηση στατιστικών 34. Plesk 9: Ενεργοποίηση SSL
35. Plesk 9: Διαχείριση Filemanager 36. Plesk 9: Cron Jobs (linux server)
37. Plesk 9: Cron Jobs (windows server) 38. Plesk 9: Ρύθμιση Default Page/Αρχείων Εκκίνησης(linux server)
39. Plesk 9: Ρύθμιση Default Page/Αρχείων Εκκίνησης (windows server) 40. Plesk 9: Ανακατανομή χώρου σε domains/subdomains
41. Plesk 9: Backup site 42. Plesk 9: Αλλαγή permissions(Windows)
43. Plesk 9: Προσθήκη MIME types