Το wp-cron.php είναι απενεργοποιημένο. Τι μπορώ να κάνω εναλλακτικά;

Το WordPress χρησιμοποιεί ένα αρχείο που ονομάζεται wpcron.php σαν μία εικονική ή προγραμματισμένη εργασία προκειμένου να αυτοματοποιήσει πράγματα όπως, τον έλεγχο για updates πρόσθετων (plugins,themes), αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email, δημοσίευση άρθρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και πολλά άλλα.

Σε site με χαμηλή κίνηση, το ενεργοποιημένο wpcron.php δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά όταν οι επισκέπτες ενός site κατά την πλοήγηση του ελέγχουν πολλές φορές για προγραμματισμένες εργασίες, τότε αυτό γίνεται αναποτελεσματικό και οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση πόρων του server και καθυστέρηση στο ίδιο το site, για αυτό το λόγο στα shared πακέτα φιλοξενίας μας το έχουμε απενεργοποιήσει.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ένα scheduled task και δεν σας δίδεται η δυνατότητα μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του WordPress, εναλλακτικά, μπορείτε να το δημιουργήσετε μέσα από το Plesk έχοντας το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και χωρίς να δημιουργείται υψηλός φόρτος στον server.

Ακολουθείστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

1. Συνδεθείτε στο Plesk

2. Επιλέξτε Scheduled Tasks

3. Add Task

4. Συμπληρώστε κάθε πότε επιθυμείτε να εκτελείται η προγραμματισμένη διαδικασία (ημέρα, ώρα)

Στο Task Type, επιλέξτε Run a command

Στο command δηλώστε το  /usr/bin/php /var/www/vhosts/mydomain.gr/httpdocs/wp-cron.php (συνήθως είναι στον φάκελο που έχετε εγκαταστήσει το wordpress) και ΟΚ.

Τα υπόλοιπα πεδία, αφήστε τα ως έχουν καθώς δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση τους ή συμπληρώστε τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σχετικά άρθρα