Τι πρέπει να κάνω, αν θέλω να απενεργοποιήσω την υπηρεσία CDN;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία CDN, μπορείτε να διαγράψετε το αντίστοιχο domain μέσα από το myTophost Panel, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Συνδεθείτε στο μυTophost Panel.

2. Eπιλέξτε «Διαχείριση» στο CDN πακέτο σας.

3. Εντοπίστε το box για τη διαχείριση των Domain Names.

4. Επιλέξτε «Διαγραφή» για το Resource που επιθυμείτε να διαγραφεί.

Προσοχή!
Για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη λειτουργία του site σας, είναι απαραίτητο μετά τη διαγραφή να πραγματοποιήσετε τις εξής επιπλέον ενέργειες:
— Αν έχετε ενεργοποιήσει κάποιο plugin για τη CDN λειτουργικότητα στο site σας που είναι π.χ. WordPress, Joomla! κ.λπ., θα πρέπει να το απενεργοποιήσετε.Αν είχατε αλλάξει τα source urls κατά την ενεργοποιήση της CDN υπηρεσίας, θα πρέπει να τα επανφέρετε, ώστε τα στατικά αρχεία να φορτώνουν από τον Origin Server.
— Τέλος, προτείνεται να διαγράψετε το CNAME που είχατε προσθέσει στα DNS settings σας, ώστε να μην αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα μελλοντικά, σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε εκ νέου την υπηρεσία, με το ίδιο hostname.

 

Σχετικά άρθρα