Τι ισχύει με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ID Protect για τα .GR και .EU domain names;

H ενεργοποίηση της υπηρεσίας ID Protect δεν είναι απαραίτητη για ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη προστατεύονται από την Ελληνική νομοθεσία και η εμφάνισή τους δεν επιτρέπεται στις WHOIS αναζητήσεις.

Σε ονόματα χώρου με κατάληξη .eu, η αναζήτηση WHOIS θα επιστρέψει αποτελέσματα, μόνο εφόσον συμπληρωθεί το πεδίο «Διακριτικός Τίτλος Εταιρίας» με τις σχετικές πληροφορίες κατά την διαδικασία κατοχύρωσης. Για την απόκρυψη των στοιχείων σας, αρκεί επομένως να αφήσετε το συγκεκριμένο πεδίο κενό.

Σε περίπτωση που κατά την κατοχύρωση συμπληρώσατε το πεδίο με στοιχεία φυσικού προσώπου, μπορείτε να αποστείλετε την αντίστοιχη ταυτότητα με καταγεγραμμένο το αίτημα για απόκρυψη των στοιχείων σε WHOIS αναζητήσεις. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει από το email του ιδιοκτήτη του domain name στο support@top.host. Το τεχνικό τμήμα της Top.Host θα πραγματοποιήσει στην συνέχεια όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση του ονόματος σε φυσικό πρόσωπο με την σχετική χρέωση, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η απόκρυψη των στοιχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα στοιχεία σας δεν θα εμφανίζονται πια στα αποτελέσματα WHOIS, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτικότητα σας και σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR. Αν, παρόλα αυτά, επιθυμείτε να μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με το domain σας, με ασφάλεια και χωρίς να γνωρίζει το email σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ID Protect.

Σχετικά άρθρα