Θέλω να μεταφέρω τη διαχείριση των υπηρεσιών μου σε κάποιο άλλο πελάτη της Tophost. Τι κάνω;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε τη διαχείριση κάποιων ή όλων των υπηρεσιών σας σε κάποιον άλλο, επίσης χρήστη της Tophost, τότε θα πρέπει να στείλετε αίτημα στο λογιστήριο μας από το email διαχείρισης (αυτό που έχετε δηλώσει στην καρτέλα σας στην Tophost) αναφέροντας τα παρακάτω : 

«Παρακαλώ όπως μεταφέρετε το πακέτο_____ (όνομα υπηρεσίας) στην καρτέλα με κεντρικό email επικοινωνίας το _________(email νέας καρτέλας)» 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε 24 ώρες και είναι δωρεάν.

Σχετικά άρθρα