Θέλω η mail υπηρεσία μου να λειτουργεί από την G Suite. Τι ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνω;

,

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφει τα βήματα, που χρειάζεται να ακολουθήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να η email υπηρεσία σας να λειτουργεί από την G Suite.

1) Για αυτό το σκοπό θα χρειαστεί να προσθέσετε τις εγγραφές που σας δίνει η G Suite στην DNS υπηρεσία του domain σας μέσα από το Plesk και συγκεκριμένα στην επιλογή DNS Settings.

– Προσθήκη SPF εγγραφής που σας δίνει η G Suite

– Προσθήκη DKIM εγγραφής που σας δίνει η G Suite 

– Kαθώς και τα απαραίτητα MX records της G Suite

Οδηγίες για το πως να προσθέσετε κάποια εγγραφή στην DNS υπηρεσία του domain σας, θα βρείτε σε αυτό το άρθρο της γνωσιακής μας βάσης.

Τα MX records θα έχουν την παρακάτω μορφή:

 

 

2) Έπειτα, μέσα από τα DNS settings του Plesk για το domain σας, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τις IPv4 κα IPv6 διευθύνσεις που αφορούν το mail.mydomain.com και webmail.mydomain.com και την αντίστοιχη MX εγγραφή που αφορά το server της Top.Host. (όπου mydomain.com είναι το όνομα του domain σας). 

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να σβήσετε τις παρακάτω εγγραφές που επισημαίνονται στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω screenshot:

– το MX που δείχνει στην IP του server της Top.Host 

– τα 2 A records για το mail.mydomain.com και webmail.mydomain.com.

– τα 2 ΑΑΑΑ records για το mail.mydomain.com και webmail.mydomain.com.

Για να αφαιρέσετε αυτές τις εγγραφές, επιλέξτε το κουτί που υπάρχει δεξιά από κάθε εγγραφή και έπειτα κάντε κλικ στο Remove.

3) Τροποποιήστε την εγγραφή ΤΧΤ που αφορά το SPF record και ορίστε την εξής τιμή στο πεδίο TXT record:

v=spf1 +a +mx include:_spf.google.com include:_spf.fastmail.gr -all

Το SPF record θα έχει την παρακάτω μορφή:

4) Tέλος, μέσα από τα Mail Settings του Plesk, θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Activate mail service on this domain" και έπειτα επιλέξτε OK.

 

Σχετικά άρθρα