Στα στοιχεία τιμολόγησης φαίνεται απαραίτητο να αναφερθούν όλα τα στοιχεία. Αν είσαι ιδιώτης ή από άλλη χώρα, δεν μπορείς να λάβεις απλή απόδειξη;

Σε περίπτωση που είσαστε από άλλη χώρα ή ιδιώτης, επιλέξτε ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατά την παραγγελία των υπηρεσιών σας και θα λάβετε την απόδειξη αγοράς στο email επικοινωνίας.

Σχετικά άρθρα