Σε περίπτωση που έχω υλοποιήσει μία λύση με failover ή load balancers για το site μου, μπορώ να ενεργοποιήσω τη CDN υπηρεσία;

Το CDN μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και στην περίπτωση που έχετε υλοποιήσει μία από τις παραπάνω επιλογές ως λύση υψηλής διαθεσιμότητας για το site σας. Για την ενεργοποίηση του CDN, θα χρειαστούν σε αυτήν την περίπτωση όλες οι IP που συμμετέχουν στην υλοποίηση. Για την προσθήκη τους, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

 

Σχετικά άρθρα