Προϋποθέσεις κατοχύρωσης των .ελ domain names

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΤ, η διάθεση των .ελ domain names θα ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου 2018 και θα αποτελείται από δύο φάσεις.

1η φάση: 10 Ιουλιου – 10 Οκτωβρίου 2018
Για τους τρεις πρώτους μήνες, οι ιδιοκτήτες των .gr domain names θα έχουν προτεραιότητα στην κατοχύρωση του ίδιου .ελ domain.
Ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

α. η κατοχύρωση του .ελ domain γίνεται αυτόματα στα ίδια στοιχεία ιδιοκτήτη με του αντίστοιχου .gr domain. Τα .ελ domains είναι ουσιαστικά δεσμευμένα για κατοχύρωση μόνο από τον ιδιοκτήτη του αντίστοιχου .gr για τους 3 αυτούς μήνες.
β. το .ελ domain μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο στον καταχωρητή που βρίσκεται το αντίστοιχο .gr domain.
γ. το .gr και το .ελ domain πρέπει τελικά να βρίσκονται κάτω από τον ίδιο λογαριασμό διαχείρισης, στον καταχωρητή που βρίσκεται το .gr domain.
Ειδικές περιπτώσεις:

1. Κατοχύρωση .ελ από τον ιδιοκτήτη του .gr domain name
Αν έχετε στην κατοχή σας ένα .gr domain name, μπορείτε μέσα στο πρώτο τρίμηνο να κατοχυρώσετε με προτεραιότητα το αντίστοιχο .ελ domain name.
Αν, λοιπόν, έχετε το topi.gr μπορείτε μόνο εσείς να κατοχυρώσετε το topi.ελ για τους τρεις πρώτους μήνες.
2. .gr domain τρίτου επιπέδου (.com.gr, .net.gr, κ.λπ.) και το ίδιο .gr είναι διαθέσιμο για κατοχύρωση
Το ίδιο .ελ domain μπορεί να το κατοχυρώσει οποιοσδήποτε έχει .gr domain τρίτου επιπέδου.
Για παράδειγμα, αν εσείς έχετε το topi.com.gr, κάποιος άλλος έχει το topi.net.gr και ταυτόχρονα το topi.gr δεν είναι κατοχυρωμένο, τότε μπορεί να κατοχυρώσει το topi.ελ οποιοσδήποτε από τους ιδιοκτήτες του .gr domain τρίτου επιπέδου.
3. .gr domain names τρίτου επιπέδου (.com.gr, .net.gr, κ.λπ.) και το ίδιο .gr είναι κατοχυρωμένο σε διαφορετικό ιδιοκτήτη
Προτεραιότητα έχει ο κάτοχος του .gr domain και μόνο αυτός έχει το δικαίωμα κατοχύρωσης του ίδιου .ελ domain στο διάστημα του πρώτου τριμήνου.
Για παράδειγμα, αν εσείς έχετε το topi.com.gr και κάποιος άλλος έχει το topi.gr, τότε θα μπορεί να πάρει το topi.ελ μόνο ο ιδιοκτήτης του topi.gr.

4. .gr domain names που είναι διαθέσιμα
Σε περίπτωση που ένα .gr domain name δεν είναι κατοχυρωμένο, μπορεί οποιοσδήποτε χρήστη να κατοχυρώσει το αντίστοιχο .ελ domain name.
2η φάση: 11 Οκτωβρίου 2018 και έπειτα
Παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει οποιοδήποτε διαθέσιμο .ελ domain name.

Σχετικά άρθρα