Πρέπει να καταχωρώ καινούριο domain κάθε φορά που αγοράζω hosting;

Δεν είναι απαραίτητο να αγοράζετε νέο όνομα χώρου κάθε φορά που αγοράζετε ένα πακέτο φιλοξενίας.

 

Αν έχετε ήδη κατοχυρώσει το όνομα χώρου, μπορείτε απλά να το δηλώσετε κατά την παραγγελία του hosting σας χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του.

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να δηλώσετε το όνομα χώρου, μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας και αυτόματα θα δηλωθεί ένα προσωρινό όνομα που μπορείτε μελλοντικά να μετονομάσετε στο δικό σας.

Σχετικά άρθρα