Πόσα domain names μπορώ να προσθέσω κατά την αρχική ενεργοποίηση ενός SAN SSL;

,

Ο αριθμός των domain names που μπορεί να ενεργοποιηθεί στην τιμή του πιστοποιητικού, διαφοροποιείται ανάλογα με την αρχή έκδοσης. Δείτε στη συνέχεια τι ισχύει για την κάθε εταιρία.

 • Geotrust
  Για τα SAN πιστοποιητικά της Geotrust, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έως πέντε (5) διαφορετικά Domain Names. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το myTophost Panel, μετά την εξόφληση της παραγγελίας σας. Αν ενεργοποιήσετε λιγότερα από 5, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα υπόλοιπα όποτε το επιθυμείτε. Αρκεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Top.Host και να μας ενημερώσετε για τα domains, που θέλετε να προστεθούν, ώστε να προβούμε στη σχετική προσθήκη και επανέκδοση του πιστοποιητικού σας.
 • Symantec
  Για τα SAN πιστοποιητικά της Symantec μπορείτε να ενεργοποιήσετε έως δύο (2) διαφορετικά Domain Names μέσα από το myTophost Panel μετά την εξόφληση της παραγγελίας σας. Αν ενεργοποιήσετε λιγότερα από 2, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα υπόλοιπα όποτε το επιθυμείτε. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει:
  1. Να προβείτε σε επανέκδοση του CSR, περιλαμβάνοντας τα extra domains στα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σας
  2. Στη συνέχεια να προχωρήσετε σε reissue του SSL σας, μέσα από το panel της Symantec.
 • Thawte
  Για τα SAN πιστοποιητικά της Thawte μπορείτε να ενεργοποιήσετε έως τρία (3) διαφορετικά Domain Names. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το myTophost Panel, μετά την εξόφλητη της παραγγελίας σας. Αν ενεργοποιήσετε λιγότερα από 3, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα υπόλοιπα όποτε το επιθυμείτε. Αρκεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Top.Host και να μας ενημερώσετε για τα domains, που θέλετε να προστεθούν, ώστε να προβούμε στη σχετική προσθήκη και επανέκδοη του πιστοποιητικού σας.

 • Comodo
  Για τα SAN πιστοποιητικά της Comodo μπορείτε να ενεργοποιήσετε έως τρία (3) διαφορετικά Domain Names. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το myTophost Panel, μετά την εξόφλητη της παραγγελίας σας. Αν ενεργοποιήσετε λιγότερα από 3, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε τα υπόλοιπα όποτε το επιθυμείτε. Αρκεί να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Top.Host και να μας ενημερώσετε για τα domains, που θέλετε να προστεθούν, ώστε να προβούμε στη σχετική προσθήκη και επανέκδοη του πιστοποιητικού σας.

Σχετικά άρθρα