Πώς κάνω την πληρωμή μου μέσω web banking της Εθνικής;


Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας στην Top.Host μέσω web-banking, χρησιμοποιείστε τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, τον οποίο βρίσκετε στο email παραγγελίας (ή στο myTophost Panel αν πρόκειται για ανανέωση/αναβάθμιση υπηρεσίας).

Συγκεκριμένα, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1. Εισάγετε τα στοιχεία σας στη σελίδα web banking της Εθνικής για να συνδεθείτε στον web banking λογαριασμό σας.
2. Στο διαχειριστικό περιβάλλον του λογαριασμού σας επιλέξτε την καρτέλα Πληρωμές και στη συνέχεια διαδοχικά Λοιπών Εταιρειών. Στη σελίδα που εμφανίζεται, συμπληρώστε τον λογαριασμό χρέωσης, τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ, και το ποσό πληρωμής.
3. Στο Οργανισμός/Επιχείρηση επιλέξτε «Top.Hostόπως βλέπετε παρακάτω και πατήστε Αποστολή για να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας.

Σχετικά άρθρα