Πώς ενεργοποιώ το CDN για συγκεκριμένο domain name;

Για να ενεργοποιήσετε τη CDN υπηρεσία για συγκεκριμένο domain name, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel.

2. Eπιλέξτε «Διαχείριση» στο CDN πακέτο σας.

3. Εντοπίστε το box για τη διαχείριση των domain names.

4. Στη νέα σελίδα πατήστε στην «Προσθήκη CDN Hostname».

5. Στο pop up που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε:

α. στο πεδίο Origin το domain name ή την IP για τα οποία επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η CDN υπηρεσία.
β. στο πεδίο CDN Hostname, το hostname σας. Μπορεί να είναι της μορφής cdn.testdomain.gr ή static.testdomain.gr κ.λπ.

6. Η προσθήκη έχει ολοκληρωθεί. Στον πίνακα θα δείτε ότι έχει δημιουργηθεί ένα CNAME.

Θα χρειαστείτε τη συγκεκριμένη τιμή, ώστε να την προσθέσετε στα DNS settings του πακέτου που φιλοξενεί το domain name σας.
Για παράδειγμα στο Plesk Panel:

7. Τέλος, δείτε πώς να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της CDN υπηρεσίας, ανάλογα με τον τύπο του site σας:

>> Website
>> WordPress
>> Drupal
>> Joomla!

Σχετικά άρθρα