Πως δημιουργώ μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk Onyx;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:
1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel.

2. Επιλέξτε Plesk Login για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

3. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Databases από το μενού δεξιά.

3. Επιλέξτε Add Database.

4. Δηλώστε τα παρακάτω στοιχεία:
– Το όνομα της βάσης. 
– Από το dropdown menu, επιλέξτε το site με το οποίο επιθυμείτε να τη συνδέσετε. Αν απλά θέλετε να δημιουργήσετε τη βάση χωρίς να τη συνδέσετε με κάποιο site, μην επιλέξτε τίποτε από το συγκεκριμένο μενού.
Το username της βάσης. 
– Το password της βάσης δύο φορές για επιβεβαίωση.

Έπειτα πατήστε ΟΚ.

Σχετικά άρθρα