Πως μπορώ να στήσω σε POP3 τον email λογαριασμό μου στο Thunderbird;

Για να στήσετε τον POP3 email λογαριασμό σας στον Thunderbird Client, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το Email2. Συμπληρώστε το όνομα σας, την email διεύθυνση, το password σας και πατήστε Συνέχεια.3. Σε αυτό το βήμα το Thunderbird θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει αυτόματα τις ρυθμίσεις και θα σας δώσει την επιλογή να στήσετε το λογαριασμό σας, σε IMAP ή POP3. Επιλέξτε το POP3 και πατήστε στο Χειροκίνητη Ρύθμιση.4. Θα συμπληρώσετε σαν username, ολόκληρο τον email λογαριασμό.

Στις ρυθμίσεις εισερχόμενης αλληλογραφίας (όνομα συστήματος διακομιστή), δηλώστε το προσωρινό host name πχ linuxzone79.grserver.gr
Στο Port, δηλώστε την 995 με TLS ή SSL και κανονικό κωδικό.

Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα «Web hosting – Πληροφορίες διαχείρισης»και συγκεκριμένα στην κατηγορία «FTP» και «Προσωρινό Hostname»όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα :

Στην εξερχόμενη αλληλογραφία, δηλώστε πάλι το προσωρινό hostname, το ίδιο που δηλώσατε στην εισερχόμενη αλληλογραφία.


Σημείωση: Υπάρχει η περίπτωση να χρειαστεί να αλλάξετε την θύρα εξερχομένων (SMTP) από 587 που έχει το Thunderbird ως προ επιλογή, σε 465. Αυτό συμβαίνει, λόγω του ότι κάποιο πάροχοι υπηρεσιών, μπλοκάρουν συγκεκριμένες θύρες. 
Δείτε επίσης:

Σχετικά άρθρα