Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux server μου;

Η ενεργοποίηση κάποιων services από το Monitoring πακέτο που επιλέξατε για τον Dedicated Server σας, προυποθέτει να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν, ώστε να εγκαταστήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να προσθέσετε ένα SSH κλειδί, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στη συνέχεια ανάλογα με το λειτουργικό του υπολογιστή σας:

Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux Dedicated server μου, αν έχω Windows λειτουργικό;

Πώς μπορώ να προσθέσω ssh κλειδί στο Linux Dedicated server μου, αν έχω Mac ή Linux λειτουργικό;

Σχετικά άρθρα