Πώς μπορώ να μεταφέρω το SSL μου από έναν άλλο πάροχο στην Top.Host;

, ,

Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει το SSL στον τωρινό πάροχο σας και επιθυμείτε να το μεταφέρετε στην Top.Host, ή επιθυμείτε να μεταφέρετε ένα ήδη εγκατεστημένο πιστοποιητικό από ένα πακέτο φιλοξενίας σε ένα άλλο, τότε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εντοπίστε τα Private Key, Crt Key και CA κλειδιά που αντιστοιχούν στο ήδη υπάρχουν SSL και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή σας στην μορφή text ή αντιγράψετε τα σε ένα text editor σε μορφή κειμένου.

2. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε «Plesk Login» για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

3. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε το εικονίδιο SSL Certificates.

4. Επιλέξτε Add SSL Certificate.

5. Σε αυτό το βήμα έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε το SSL είτε με αντιγραφή κειμένου των πιστοποιητικών είτε με ανέβασμα αρχείων.

5.1  Μεταφορά SSL με αντιγραφή κειμένου

5.1.1. Στη σελίδα που θα σας ανοίξει, συμπληρώστε το όνομα του SSL στο πεδίο Certificate name.

 

 

5.1.2 . Στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της σελίδας αντιγράψτε τα πιστοποιητικά που υπάρχουν στο προηγούμενο πακέτο φιλοξενίας, στα πεδία όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα. Πιο συγκεκριμένα:

        1. Στο πεδίο Private key επικολλήστε το Private key που υπάρχει στο προηγούμενο πακέτο φιλοξενίας

        2. Στο πεδίο Certificate (*.crt) επικολλήστε το CRT πιστοποιητικό που υπάρχει στο προηγούμενο πακέτο φιλοξενίας

        3. Στο πεδίο CA certificate (.*ca.crt) επικολλήστε το CA πιστοποιητικό που υπάρχει στο προηγούμενο πακέτο φιλοξενίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το CSR κλειδί είναι προαιρετικό να μεταφερθεί στο νέο πακέτο φιλοξενίας.

5.1.3  Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω υποχρεωτικά πεδία, κάντε κλικ στο Upload Certificate.

5.2 Μεταφορά SSL με ανέβασμα αρχείων

5.2.1 Στη σελίδα που θα σας ανοίξει, συμπληρώστε το όνομα του SSL στο πεδίο Certificate name.

 

5.2.2 Ανεβάστε τα Private key, CRT key και CA επιλέγοντας Choose File δεξιά από το κάθε κλειδί.

5.2.3 Αφού ανεβάσετε τα πιστοποιητικά, κάντε κλικ στο Upload Certificate.

6. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Hosting Settings.

7. Εντοπίστε την ενότητα με τίτλο Security. Βεβαιωθείτε πως η επιλογή SSL Support να είναι ενεργοποιημένη. Από το drop down menu που θα εμφανιστεί για το Certificate, επιλέξτε το πιστοποιητικό σας. Πατήστε «ΟΚ» στο κάτω μέρος της σελίδας, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σχετικά άρθρα