Πώς μπορώ να κάνω redirect το http σε https σε Windows πακέτο;

, ,

Σε περίπτωση που έχετε Windows πακέτο φιλοξενίας και θέλετε να πραγματοποιήσετε ανακατεύθυνση από http σε https, δημιουργήστε ένα web.config αρχείο και μέσα προσθέστε την παρακάτω εντολή:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{ REQUEST_URI}"
 redirectType="Permanent" appendQueryString="false" />
 

Αποθηκεύστε το, και ανεβάστε το στον root φάκελο σας.

Σημείωση: Αν υπάρχει ήδη web.config αρχείο στο server, ανοίξτε το με έναν editor, προσθέστε την παραπάνω εντολή και αποθηκεύστε.

Σχετικά άρθρα