Πως μπορώ να εγκαταστήσω Antivirus (ClamScan) στον Server μου;

Σε περίπτωση που ο server σας έχει CENTOS λειτουργικό και επιθυμείτε να εγκαταστήσετε Antivirus (clamscan), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στον server σας μέσω της SSH υπηρεσίας με τα στοιχεία πρόσβασης (Username / Password) που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.
2. Στην κονσόλα που θα ανοίξει, τρέξτε την παρακάτω εντολή για να εγκαταστήσετε το repository EPEL
yum install -y epel-release
3. Αφού έχετε εγκαταστήσει το repository EPEL, τρέξτε την παρακάτω εντολή για να εγκαταστήσετε το Antivirus (Clamscan)
yum install -y clamav


Σε περίπτωση που ο server σας έχει UBUNTU λειτουργικό και επιθυμείτε να εγκαταστήσετε Antivirus (clamscan), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στον server σας μέσω της SSH υπηρεσίας με τα στοιχεία πρόσβασης (Username / Password) που υπάρχουν στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας.
2. Στην κονσόλα που θα ανοίξει, τρέξτε την παρακάτω εντολή:
sudo apt-get install clamav

Σχετικά άρθρα