Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν email λογαριασμό μέσα από το cPanel;

,

Για να δημιουργήσετε έναν email λογαριασμό μέσα από το Plesk, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 

1. Αφού συνδεθείτε στο cPanel, μεταβείτε στην κατηγορία EMAIL και επιλέξτε Email Accounts.

 

 

2. Στη νέα σελίδα που θα ανοίξει κάντε κλικ στο CREATE.

 

 

3. Στη συνέχεια δηλώστε τα παρακάτω:

 

  • Username : δηλώστε τον email λογαριασμό (π.χ. admin).
  • Security : επιλέξτε Set password nοw
  • Password : δηλώστε τον κωδικό που επιθυμείτε να έχει ο email λογαριασμό σας (Ο κωδικός θα πρέπει να αποτελείται από σύμβολα, γράμματα και νούμερα). Εναλλακτικά επιλέξτε Generate ώστε να παραχθεί ένας τυχαίος κωδικός με υψηλή πολυπλοκότητα.
  • Τέλος πατήστε CREATE.

 

 

Σχετικά άρθρα