Μόλις ανέβασα μιά νέα έκδοση ενός γραφικού και θέλω να δω αν έχει ανέβει χωρίς να κάνω purge την cache. Υπάρχει κάποιος τρόπος;

Οι CDN edge servers βλέπουν ολόκληρο το URL ως μοναδική cache, οπότε αλλάζοντας το query string στο URL, με κάποια τυχαία τιμή, το CDN θα το δει ως διαφορετικό αρχείο και θα το τραβήξει ξανά από τον origin server. Για παράδειγμα:

— http://cdn.example.com/test.png?929222929

— http://cdn.example.com/test.png?452782192

Σχετικά άρθρα