Ενσωμάτωση CDN στο WordPress

,

Για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της CDN υπηρεσίας στο WordPress σας, παρακαλούμε επιλέξτε κάποιο από τα Cache Plugins του WordPress και ακολουθήστε τη διαδικασία που του αντιστοιχεί. Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τα παρακάτω πρόσθετα:

>> W3 Total CacheWP
>> WP Super Cache
>> WP Rocket


W3 Total CacheWP

1. Συνδεθείτε στο panel διαχείρισης του WordPress.

2. Από τη σελίδα των plugins, αναζητήστε το W3 Total Cache plugin.

3. Προχωρήστε σε εγκατάσταση και ενεργοποίηση.

4. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του plugin.

5. Στις γενικές ρυθμίσεις εντοπίστε το CDN Delivery Network και κάνετε tick για να το ενεργοποιήσετε και επιλέξτε ως CDN type το «Mirror».

6. Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

7. Επιλέξτε από το drop down menu της προεπισκόπησης τη CDN ρύθμιση και εισάγετε στο πεδίο «Replace site’s hostname with» το CDN Hostname σας. Π.χ. για το παράδειγμά μας cdn.testdomain.gr.

8. Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε τις αλλαγές.


WP Super Cache

1. Συνδεθείτε στο panel διαχείρισης του WordPress.

2. Από τη σελίδα των plugins, αναζητήστε το WP Super Cache plugin.

3. Προχωρήστε σε εγκατάσταση και ενεργοποίηση.

4. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του plugin.

5. Εντοπίστε το tab CDN και:

>> κάντε check το box «Enable CDN Support”.

>> στην επιλογή Off-site URL εισάγετε το CDN Hostname. Π.χ. για το παράδειγμά μας cdn.testdomain.gr.:

6. Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιήσετε κάποιο Shared ή Custom SSL για τη CDN υπηρεσία σας, κάντε check την επιλογή «Skip https URLs to avoid mixed content errors”.

7. Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε τις αλλαγές.


WP Rocket

1. Κατεβάστε το WP Rocket plugin τοπικά στον υπολογιστή σας.

2. Συνδεθείτε στο panel διαχείρισης του WordPress και επιλέξτε «Plugins» → «Add New»

3. Kάντε upload το αρχείο και επιλέξτε «Install Now».

4. Αφού το ενεργοποιήσετε, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του plugin.

5. Εντοπίστε το CDN tab και:
>> κάντε check το box «Enable Content Delivery Network».
>> στην επιλογή «Replace site’s hostname with» εισάγετε το CDN Hostname. Πχ για το παράδειγμά μας cdn.testdomain.gr.:

6. Αποθηκεύστε και ενεργοποιήστε τις αλλαγές.

Σχετικά άρθρα