Ενσωμάτωση CDN στο Drupal

,

Για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση της CDN υπηρεσίας στο Drupal σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του CDN module για το Drupal.

2. Κάντε extract στο module directory του Drupal.

3. Πλοηγηθείτε στο path: Configuration CDN Integration.

4. Στο tab Settings, εισάγετε τις εξής ρυθμίσεις:

→ Status: Enabled

Mode: Basic

Show statistics for the current page: Disabled

5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σας.

6. Στο Basic Mode tab: Εισάγετε το CDN Hostname στο πεδίο. Στο παράδειγμά μας cdn.testdomain.gr

7. Επιλέξτε "Submit".

Σχετικά άρθρα