Έχω ενεργοποιήσει την "Αυτόματη Ανανέωση" μέσω πιστωτικής κάρτας. Πότε χρεώνεται η κάρτα μου;

Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται ανάλογα με την περίοδο ανανέωσης που έχετε επιλέξει. Πιο συγκεκριμένα:

    – Για μηνιαία περίοδο ανανέωσης: η χρέωση πραγματοποιείται 7 ημέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας.
    – Για 3μηνη – 6μηνη περίοδο ανανέωσης: η χρέωση πραγματοποιείται 15 ημέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας.
    – Για ετήσια περίοδο ανανέωσης: η χρέωση πραγματοποιείται 30 ημέρες πριν τη λήξη της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η χρέωση της κάρτας σας (π.χ. μη επαρκές υπόλοιπο), η προσπάθεια χρέωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου μετά από 3 ημέρες.

Σχετικά άρθρα