Διαχείριση υπηρεσίας SpamExperts

, ,

Η υπηρεσία SpamExperts παρέχεται δωρεάν με όλα τα πακέτα φιλοξενίας της Top.Host και για να την ενεργοποιήσετε ακολουθήσετε τις οδηγίες εδώ. Διαχείριση υπηρεσίας SpamExperts

1. Μόλις η υπηρεσία ενεργοποιηθεί, μπορείτε να συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης SpamExperts. 

α) Συνδεθείτε στο myTophost Panel

β) Κάντε click στο κουμπί Διαχείριση Υπηρεσίας για το οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία.


γ) Εντοπίστε το box με την ονομασία SpamExperts και επιλέξτε Διαχείριση Spam Experts


δ) Επιλέξτε Σύνδεση SpamExperts2. 
Δείτε επιλογές για τις black & white λίστες:

Νο1Επιτρεπόμενοι αποστολείς email: Εδώ ορίζετε τις email διευθύνσεις, από τις οποίες επιθυμείτε να λαμβάνετε πάντα την αλληλογραφία που σας αποστέλλεται. Μπορείτε να εισάγετε μεμονωμένες διευθύνσεις αποστολής, π.χ. info@randomdomain.gr ή να εισάγετε όλα τα mail-user accounts ενός domain, εισάγοντας απλά το αντίστοιχο domain, π.χ. randomdomain.gr

Νο2 Eπιτρεπόμενοι παραλήπτες email: Eδώ ορίζετε τις εγκεκριμένες διευθύνσεις παραλήπτη για το domain σας. Οποιοδήποτε email αποστέλλεται στα εγκεκριμένα accounts, θα παρακάμπτει πάντα όλα τα φίλτρα.

Νο3Αποκλεισμένοι αποστολείς email: Εδώ ορίζετε τις email διευθύνσεις, από τις οποίες επιθυμείτε να μπλοκάρετε την αλληλογραφία που σας αποστέλλεται. Μπορείτε να εισάγετε μεμονωμένες διευθύνσεις αποστολής, π.χ. info@randomdomain.gr ή να εισάγετε όλα τα user-mail accounts αποστολής ενός domain, εισάγοντας το αντίστοιχο domain, π.χ. randomdomain.gr

Νο4 Αποκλεισμένoι παραλήπτες email: Eδώ ορίζετε τις διευθύνσεις παραλήπτη του domain σας, για τις οποίες επιθυμείτε να αποκλείεται όλη η εισερχόμενη αλληλογραφία. 3. 
Δείτε επιλογές για τα Εισερχόμενα email (βλ image):

Νο1Αναζήτηση logs: Σας επιτρέπει να αναζητήσετε τα logs των τελευταίων 28 ημερών για συγκεκριμένο εισερχόμενο email μήνυμα.

Νο2Καραντίνα ανεπιθύμητων: Εδώ θα βρείτε όλα τα mail μηνύματα για το domain σας, τα οποία έχουν μπλοκαριστεί μόνιμα από το σύστημα φιλτραρίσματος. Μπορείτε να τα διαγράψετε οριστικά ή να επιτρέψετε την παράδοσή τους.

Νο3 Σειρά αναμονής παράδοσης: Εδώ θα βρείτε τα μηνύματα τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στο mail σας μαζί με την αιτία που η παράδοση καθυστερεί. Μπορείτε να "εξαναγκάσετε" την παράδοσή τους.

Νο4 Τοπικοί παραλήπτες: Αν ενεργοποιήσετε την "Χρήση τοπικών παραληπτών", το σύστημα θα δέχεται μόνο μηνύματα που προορίζονται για τους παραλήπτες που θα έχετε ορίσει στη λίστα. Εmails που αποστέλλονται σε παραλήπτες εκτός λίστας, θα διαγράφονται οριστικά.

Νο5 Ρυθμίσεις του domain: Eδώ μπορείτε να ορίσετε στοιχεία επικοινωνίας, τον μέγιστο αριθμό bounces, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την καταγραφή των μη έγκυρων παραληπτών κ.λπ.

Νο6  Αναφορά ανεπιθύμητου email: Εκπαιδεύστε το φίλτρο σας, ανεβάζοντας ανεπιθύμητα μηνύματα σε .eml αρχεία. Ένα .eml αρχείο περιλαμβάνει ένα header με τις email διευθύνσεις του αποστολέα και του παραλήπτη, το subject, την ημερομηνία & ώρα αποστολής και το κυρίως σώμα με το κείμενο του mail.

Νο7Αναφορά μη ανεπιθύμητου email: Εκπαιδεύστε το φίλτρο σας, ανεβάζοντας τα "μη ανεπιθύμητα μηνύματα" σε .eml αρχεία. 4.
 Δείτε επιλογές για τους Περιορισμούς email (βλ. image)

No1Αποκλεισμένες επεκτάσεις αρχείων: Καθορίστε τα μηνύματα που θα αποκλείονται, βάσει της κατάληξης των συνημμένων αρχείων.

No2 Περιορισμός μεγέθους email: Μπορείτε να αφήσετε την επιλογή "0", οπότε ο περιορισμός θα ισχύσει για το μέγεθος όπως έχει οριστεί στον mailserver από την Top.Host (40MB ανά mail). Διαφορετικά, μπορείτε να δηλώσετε μικρότερο μέγεθος (κάτω από 40ΜΒ) και να επιλέξετε να μπαίνουν σε καραντίνα όσα μηνύματα το υπερβαίνουν.


5. Δείτε επιλογές για τους Χρήστες υπηρεσίας.

Νο1 Διαχείριση χρηστών email: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε μοναδικούς χρήστες email, οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα να συνδεθούν απευθείας στον πίνακα ελέγχου spam για να διαχειριστούν τις ρυθμίσεις για το email τους, αλλά και τις ρυθμίσεις καραντίνας.

Νο2 Διαχείριση δικαιωμάτων: Ορίστε ποια θα είναι τα δικαιώματα που θα έχουν οι χρήστες σας ως προς την διαχείριση του mail τους.

 

Σχετικά άρθρα