Μπορώ να ανεβάσω αρχεία με FTP, πριν να ενημερωθούν οι nameservers;

,

Για να ενημερωθούν οι nameservers ενός domain nameαπαιτείται χρονικό διάστημα μέχρι 48 ώρες από τη στιγμή που θα τους δηλώσετε μέσω του καταχωρητή σας.

Σε αυτό το διάστημα μπορείτε να συνδεθείτε στην FTP υπηρεσία σας και να ανεβάσετε τα αρχεία του site σας στον server, χρησιμοποιώντας έναν FTP client όπως το FileZilla και σαν Host συμπληρώστε την IP του server όπου ανήκει του πακέτο σας.

Στο παράδειγμα της εικόνας, στο πεδίο Host μπορείτε να συμπληρώσετε την IP του primary nameserver ή το προσωρινό hostname μαζί με τα στοιχεία πρόσβασης (usernamepassword) που μπορείτε να βρείτε στο mail ενεργοποίησης της φιλοξενίας.

Σχετικά άρθρα