Μπορώ να αλλάξω το password του email μου μέσα από το Roundcube;

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Roundcube για την αποστολή και παραλαβή της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας και επιθυμείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας (password), ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Συνδεθείτε στο Roundcube
2. Επιλέξτε Settings, επάνω δεξιά στο κεντρικό παράθυρο
3. Επιλέξτε Password και δηλώστε το νέο σας password 2 φορές. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νέο σας Password θα πρέπει να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
Δείτε επίσης :

Σχετικά άρθρα