Μπορώ να αλλάξω κάποια ρύθμιση στο php.ini;

, ,

Στα Shared & Reseller hosting πακέτα της Top.Host, δεν επιτρέπεται πρόσβαση στο php.ini αφού χρειάζονται δικαιώματα Administrator

Μπορείτε όμως να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του php.ini μέσα από το αρχείο .htaccess. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το safe mode, το register globals, τα sessions και αρκετές άλλες ρυθμίσεις.
Σε υπηρεσίες VPS και Dedicated hosting, παρέχεται πλήρης πρόσβαση στο php.ini αφού ο διαχειριστής με πλήρη δικαιώματα είναι ο χρήστης – πελάτης της Top.Host.

Σχετικά άρθρα