Αν ενεργοποιήσω το CDN για ένα domain, ισχύει για subdomain του;

Όχι. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το CDN για κάποιο subdomain, θα πρέπει το subdomain να προστεθεί ξεχωριστά στο CDN πακέτο σας. Αν το subdomain σας είναι στη μορφή testdomain.gr/folder, προτείνεται να το μεταφέρετε σε subdomain της μορφής folder.testdomain.gr και να το χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια ως το Origin.

 

Σχετικά άρθρα